Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Nie będzie akcji bezpłatnych porad

Nie będzie akcji bezpłatnych porad

Do czasu uregulowania przez Ministerstwo Finansów nie budzących wątpliwości przepisów dotyczących zwolnienia z opodatkowania bezpłatnych porad prawnych o charakterze pro bono Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych rozważa odwołanie akcji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich oraz radcowskiej akcji Niebieski Parasol. To kolejny polski absurd: podatek od bezpłatnych porad NRA i KRRP wydały wspólne oświadczenie, w którym zwracają uwagę na problemy związane z udzielaniem porad prawnych najuboższym. Od udzielanych bezpłatnie poradach prawnych na obywatelach ciąży obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego, z kolei prawnik ma obowiązek odprowadzić podatek VAT. Oba samorządy dziwi fakt, że mimo braku systemu pomocy prawnej dla ubogich Ministerstwo Finansów nie zamierza rozwiązać problemu zwolnienia z opodatkowania prawnej pomocy pro bono. Przedstawiciele NRA i KRRP zaznaczają również, że choć z powodu niskiego dochodu osób, które uzyskują pomoc pro bono, obowiązek zapłaty podatku dochodowego nie powstanie, to jednak adwokat czy radca prawny zmuszony jest do wystawienia formularza podatkowego PIT-8C, co skutecznie paraliżuje świadczenie prawnej pomocy pro bono w Polsce. NRA i KRRP podkreślają, że Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie ma uregulowań w zakresie państwowego systemu pomocy prawnej dla osób ubogich. Pomimo wielokrotnych deklaracji zgłaszanych przez samorządy o pomocy w opracowaniu i realizacji projektu, prace nad nim nie są nawet we wstępnej fazie.
Adwokaci i radcy prawni stoją przed trudnym dylematem: czy dalej świadczyć pomoc pro bono pomijając biurokratyczne bariery i narażając się przy tym na odpowiedzialność karno-skarbową a tym samym na odpowiedzialność dyscyplinarną czy dopełniać absurdalnych obowiązków fiskalnych, tym samym paraliżując tego typu pomoc w Polsce. W związku z tym samorządy adwokatów i radców prawnych rozważają odwołanie akcji świadczenia bezpłatnych porad prawnych dla obywateli w tym największych z nich: Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich i radcowskiej akcji ? Niebieski Parasol ? do czasu nie budzącego wątpliwości uregulowania tej kwestii przez Ministerstwo Finansów.
Przedstawiciele obu samorządów wyrażają nadzieję, że Ministerstwo Finansów podejmie oczekiwane od dawna regulacje i nie dopuści do tego, że tysiące obywateli pozostaną bez możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej.
– Nie rozumiem dlaczego Państwo ciągle nie wierzy w ludzką dobroć i czystość intencji. Kilka lat temu głośna była sprawa piekarza, który w zamian za rozdawanie ubogim chleba otrzymał wysoką karę skarbową, gdyż nie płacił podatków z tego tytułu. Przez te lata nic się nie zmieniło. Przepisy pozwalają nam na udzielanie bezpłatnych porad prawnych bez konsekwencji podatkowych jeśli jest to działanie czysto marketingowe. Zatem Państwo preferuje żebyśmy działali niejako z wyrachowania niż z potrzeby serca. ? tłumaczy potrzebę zajęcia przez samorządy stanowiska w tej sprawie adw. Andrzej Zwara, prezes Nczelnej Rady Adwokackiej.

Sprawdź także

Nowe rozdanie w UE

Zaproponowane przez nas inicjatywy obronne stają się europejskie. Mamy na stole dwie takie inicjatywy, obie …