Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nie będzie list obrońców z urzędu

Nie będzie list obrońców z urzędu

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło wycofać się z rozmów z Ministerstwem Sprawiedliwości m.in. w sprawie zmian wysokości stawek za udzieloną pomoc prawną z urzędu. Powodem było odwołanie spotkania roboczego wyznaczonego na 22 lipca, pomimo iż wcześniej uzgodniono, że 31 lipca ma nastąpić zakończenie rozmów. Do tej porystrona rządowa, podkreślaja adwokaci, nie przedstawiła satysfakcjonujących adwokaturę projektów zmian w prawie, które byłyby odpowiedzią na ządania adwokatów i radców prawnych. Dotyczy to zwłaszcza wynagrodzeń dla obrońców z urzędu. Stanowisko to utrzymuje w mocy dotychczasowe uregulowania, ktore wymagaja pilnych zmian.
Adwokaci nie wykluczają powortu do rozmów, pod warunkiem jednak, że zostaną przedstawione propozycje poważnych zmian. Formą protestu adwokatury będzie nie przedstawienie do 31 lipca prezesom sądów każdego stopnia wykazu adwokatów uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej z urzędu.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …