Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Nie było opinii do projektu

Nie było opinii do projektu

Oświadczenie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, sędziego Stanisława Dąbrowskiego. W związku z informacją podaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jakoby projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych jednak był wcześniej opiniowany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oświadczam, co następuje:
Konsultacje w procesie tworzenia projektu ustawy nie są opinią do projektu. Z przepisu art. 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240 z 2002 r., poz. 2052 z późn. zm.) wynika kompetencja Sądu Najwyższego do opiniowania projektów ustaw, a nie do udziału w konsultacjach. Projekt ustawy nie mógł być przedłożony do zaopiniowania w 2009 r., gdyż o projekcie ustawy można mówić dopiero wówczas, gdy Rada Ministrów przyjmie go w odpowiednim trybie. Natomiast projekt został przyjęty jako dokument rządowy dopiero w październiku 2010 r. Należy podkreślić, że projekt ustawy przyjęty przez Rząd merytorycznie różnił się od wcześniejszych materiałów nadesłanych do konsultacji.
Problem tkwi w tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości opiera się na własnej interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 r. (Dz. U. Nr 24 z 2003 r., poz. 199 j.t.), a konkretnie na przepisach Regulaminu pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13 z 2002 r. poz. 221 z późn. zm.). Regulamin ten określa wewnętrzny obieg dokumentów rządowych, natomiast w żadnym razie nie może on być podstawą wykładni przepisu art. 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym. Opinia do projektu ustawy, o którym mowa w tym przepisie ma służyć nie organowi wnioskującemu w ramach Rady Ministrów, ale ma być przeznaczona dla Sejmu RP.
Sędzia Stanisław DĄBROWSKI

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …