Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Nie daje rękojmi dla PiS

Nie daje rękojmi dla PiS

Na stronie ?Monitora Konstytucyjnego? można przeczytać opinię KRS dotyczącą dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego Sądu Najwyższego prof. Wojciecha Katnera, zgodnie z którą: “wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska nie jest zgodne z interesem wymiaru sprawiedliwości i ważnym interesem społecznym?. Być możeodpowiedź dlaczego jest w krótkim biogramie SSN prof. Wojciecha Katnera. Wojciech Jan Katner Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego, instruktor harcerski, harcmistrz, Przewodniczący ZHP (2001?2005), honorowy prezes Stowarzyszenia Polskich Stypendystów Fulbrighta, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli (1992?1997), sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Cywilnej (od 2009). Autor i współautor 9 książek, 2 podręczników oraz ok. 120 artykułów z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego i prawnej ochrony środowiska. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem ?Za Zasługi dla ZHP?. Pisma o podobnej treści otrzymało czworo sędziów SN, którzy złożyli oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska zgodnie z ustawą o SN oraz z załączonymi zaświadczeniami lekarskimi.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …