Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nie grzebać przy małych sądach

Nie grzebać przy małych sądach

Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia? przygotowało opinię w sprawie wykonania ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Stowarzyszenie wydało opinię w związku z faktem, że muszą obecnie trwać prace nad rozporządzeniem, które w wykonaniu ww. ustawy przywróci zniesione przez ministra Jarosława Gowina sądy. Opinię wydało już obecnie, aby mogła ona być wykorzystana podczas prac nad rozporządzeniem, jako że opiniowanie rozporządzenia już po napisaniu całego projektu może być spóźnione, a prawdopodobieństwo uwzględnienia stanowiska „Iustitii” będzie wówczas nikłe. Ponadto opublikowany już projekt zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych,dowodzi, że zamiarem ministra sprawiedliwości jest przywrócenie tylko tych 41 sądów rejonowych, do których przywrócenia w sposób bezwzględny zobowiązuje ministra ustawa.
Z pozostałych, co do których decyzja w przedmiocie przywrócenia należy do ministra sprawiedliwości, nie miałby być przywrócony ani jeden. Potwierdzają to publiczne wypowiedzi podsekretarza stanu Wojciecha Hajduka, który podawał takie same informacje.
Stowarzyszenie zatem wyraża stanowisko, że konieczne i możliwe są następujące zmiany struktury sądów rejonowych.
I. Przywrócone muszą zostać Sądy Rejonowe w Brzezinach, Chodzieży, Choszcznie, Dąbrowie Tarnowskiej, Działdowie, Gostyniu, Grajewie, Kamiennej Górze, Kościerzynie, Krasnymstawie, Krotoszynie, Leżajsku, Lwówku Śląskim, Łęczycy, Nakle n. Notecią, Nisku, Nowym Tomyślu, Obornikach, Oleśnie, Opatowie, Opolu Lubelskim, Piszu, Pleszewie, Przeworsku, Pułtusku, Rawie Mazowieckiej, Rawiczu, Rykach, Sierpcu, Słupcy, Sokołowie Podlaskim, Staszowie, Strzelcach Krajeńskich, Suchej Beskidzkiej, Śremie, Tucholi, Wolsztynie, Wrześni, Wysokiem Mazowieckiem, Złotowie i Zwoleniu – o obszarach w granicach sprzed 1 stycznia 2013 r., przy czym zasadne jest powiększenie obszarów właściwości Sądów Rejonowych w Krasnymstawie, Lwówku Śląskim i Opatowie.
II. Przywrócone powinny zostać Sądy Rejonowe w Biskupcu, Bytowie, Golubiu-Dobrzyniu, Głubczycach, Jaworze, Kamieniu Pomorskim, Lidzbarku Warmińskim, Łobzie, Miastku, Mogilnie, Strzelinie, Sulęcinie, Wąbrzeźnie, Włodawie, Wołowie, Wschowie i Żninie – o obszarach w granicach sprzed 1 stycznia 2013 r., przy czym zasadne jest powiększenie obszarów właściwości Sądów Rejonowych w Bytowie, Włodawie i Żninie. (…)
Oto mapa wyjaśniajaca sytuację małych sądów.

Objaśnienie mapy: Kolor niebieski – sądy, które spełniały kryteria populacji i wpływu w 2012 r. i będą przywrócone na mocy ustawy (żółte gwiazdki oznaczają sądy, które powinny ponadto mieć zwiększone obszary), Kolor zielony – sądy, które spełniały kryterium wpływu w 2012 r. i minister może je przywrócić (gwiazdki oznaczają sądy, które powinny mieć zwiększone obszary; błękitna oznacza, że wówczas sądy spełniłyby również kryteria populacji i zgodnie z ustawą powinny zostać utworzone, żółta, że sąd by tego kryterium nie spełnił), Kolor czerwony – sądy, które spełniały kryteria populacji w 2012 i 2013 r., a kryterium wpływu spełniły w 2013 r. i zgodnie z ustawą powinny zostać utworzone, ale minister mimo to może odmawiać ich utworzenia, Kolor żółty – sądy, które spełniły kryterium wpływu w 2013 r. i zgodnie z ustawą minister może je utworzyć (błękitna gwiazdka oznacza sąd, który powinien mieć zwiększony obszar, a wówczas spełniłby również kryterium populacji i zgodnie z ustawą powinien zostać utworzony), Kolor czarny – sądy nie spełniające kryterium wpływu (błękitna gwiazdka oznacza sądy, które powinny mieć zwiększone obszary, a wówczas spełniłyby i kryterium wpływu, i kryterium populacji).
Pełna treśść opinii i wyjaśnieńna stronie internetowej SSP IUSTITIA.

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …