Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Nie ma demokracji bez kontroli

Nie ma demokracji bez kontroli

Organizacja Narodów Zjednoczonych w najnowszej rezolucji (nr 69 z 2014 r.) wezwała państwa członkowskie do wzmocnienia organów kontroli państwowej i utrzymania ich pełnej niezależności. ONZ chce promować w ten sposób wydajność, rozliczalność, skuteczność i przejrzystość w administracji publicznej. ONZ przypomniała, że najwyższe organy kontroli (NOK) mogą wypełniać swoje zadania obiektywnie i skutecznie tylko wtedy, gdy są niezależne od podmiotów podlegających kontroli i gdy są chronione przed wpływami zewnętrznymi. Niezależność NOK jest jedna z istotnych zasad systemu demokratycznego.
Każde działanie wymierzone w tę zasadę destabilizuje system demokratyczny, w którym władza publiczna powinna podlegać niezależnej kontroli. ONZ uznała również istotną rolę najwyższych organów kontroli w promowaniu wydajności, rozliczalności i przejrzystości administracji publicznej. Sprzyja to osiąganiu krajowych i międzynarodowych celów rozwoju i priorytetów. Dlatego ONZ zachęca państwa członkowskie i właściwe instytucje Organizacji Narodów Zjednoczonych do kontynuowania i intensyfikowania współpracy z Międzynarodową Organizacją Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). Tę ostatnią ONZ docenia za konsekwentne działanie dla dobra i korzyści obywateli.Tekst rezolucji na stronie NIK

Sprawdź także

Misja OBWE na wybory

Wybory w Polsce będzie obserwować 11 ekspertów w Warszawie, a także 20 tak zwanych ekspertów …