Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nie ma dzieci niczyich

Nie ma dzieci niczyich

W siedzibie Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie odbyła się konferencja prasowa prezentująca Kodeks Bezpiecznej Opieki w rodzicielstwie zastępczym. W ostatnich miesiącach byliśmy informowani o tragicznych wydarzeniach, dotykających małoletnie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, godzących w ich dobro i niestety, również w życie. Piecza zastępcza jest formą pomocy rodzinie, rodzicom i ich małoletnim dzieciom i ma na celu przede wszystkim przywrócenie prawidłowego funkcjonowania całej rodziny. Umieszczenie, zatem w pieczy zastępczej, czyli poza dotychczasowym środowiskiem małoletniego dziecka powinno zmierzać do poprawy jego sytuacji, gwarantować mu bezpieczeństwo zarówno fizyczne, jak i psychiczne.
– Wszyscy mamy pełną świadomość, że fakt umieszczenia dziecka poza domem rodzinnym jest wynikiem dysfunkcji rodziny biologicznej, a dzieci pochodzące z tych rodzin w większości wypadków są ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej, doznawanej od osób im najbliższych ? zaznaczył Stanisław Chmielewski, sekretarz stanu resortu sprawiedliwości.. Wobec tego nowe środowisko powinno gwarantować dziecku nie tylko ewentualną poprawę warunków bytowych, ale przede wszystkim bezpieczeństwo emocjonalne, psychiczne i fizyczne. – W tej sytuacji niezwykle istotne jest jeszcze lepsze niż obecnie przygotowywanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz spowodowanie poprawy funkcjonowania już działających, tak, aby nigdy więcej nie powtórzyły się wydarzenia z Pucka ? kontynuował.
Realizacji tego celu ma służyć między innymi inicjatywa podjęta przez Fundację Dzieci Niczyje, Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Fundację Przyjaciółka oraz Fundację Jedno Serce, zmierzająca do przygotowania Kodeksu Bezpiecznej Opieki w rodzicielstwie zastępczym. Sekretarz stanu – Stanisław Chmielewski poinformował uczestników konferencji, że minister sprawiedliwości, objął inicjatywę patronatem honorowym, uznając ją za konieczną, potrzebną i pożyteczną, a przede wszystkim służącą dobru dzieci. Ministerstwo Sprawiedliwości, w zakresie swoich kompetencji, włączyło się już aktywnie w pracę nad projektem Kodeksu.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …