Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Nie ma ekstradycji Czeczena

Nie ma ekstradycji Czeczena

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o odmowie ekstradycji do Rosji Czeczena, któremu w Polsce nadano status uchodźcy i który mieszka w tutaj wraz z rodziną od ponad 10 lat. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała opinię w tej sprawie. Zdaniem HFPC samo nadanie statusu uchodźcy powinno być powodem odmowy ekstradycji.Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców, stanowiąca część polskiego prawa, wprowadziła zasadę zakazu zawracania uchodźców do kraju pochodzenia, zasada ta odnosi się także do ekstradycji.
?Odmowa ekstradycji cudzoziemcom, którym nadano status uchodźcy wynika także z Karty Praw Podstawowych UE, która gwarantuje prawo do azylu z poszanowaniem zasad Konwencji Genewskiej. A zasada niewydawania uchodźców do ich krajów pochodzenia jest jedną z podstawowych zasad zawartych w tej Konwencji? ? mówi Jacek Białas, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W opinii HFPC podniosła również, że wydanie nie jest dopuszczalne ze względu na zagrożenie torturami i nierzetelnym procesem w przypadku ekstradycji.
Wskazano również, że wydanie cudzoziemca władzom Rosji może także naruszyć jego prawo do życia rodzinnego, gdyż jego żona i dzieci mieszkają w Polsce i władze Polskie również im nadały status uchodźcy. Opinia HFPC znajduje się na jej stronie internetowej. .

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …