A. Tomczyński bezkarny

Rzecznik Dyscyplinarny SN 13 listopada 2018 r. ogłosił, że nie znalazł podstaw do podjęcia czynności wyjaśniających ws. sędziego SN Adama Tomczyńskiego

Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego poinformował w dniu dzisiejszym, że po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu ustalenie znamion przewinienia, nie znalazł podstaw do podjęcia czynności wyjaśniających z własnej inicjatywy w sprawie sędziego SN Adama Tomczyńskiego.

Rzecznik Dyscyplinarny SN poinformował również, że nie wpłynęło do niego żądanie uprawnionego podmiotu o podjęcie czynności wyjaśniających.

Sprawa ta dotyczyła informacji prasowych o wpisach sędziego w mediach społecznościowych.

Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu ustalenie znamion przewinienia, nie znalazł podstaw do podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie sędziego Adama Tomczyńskiego. Czytelnicy mogli zapoznać się z takimi enuncjacjami:

„WarszawJAKI… nie spier…cie tego”, „21 października 2018 roku głosuję obojętnie na kogo, byle było podpisane PiS. To tyle w kwestii podziału prawicy” – wpisy takiej treści na Twitterze podał dalej Adam Tomczyński, nowo powołany sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Zgodnie z art. 76 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego podejmuje czynności wyjaśniające na żądanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, Kolegium Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, lub z własnej inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe.

Sprawdź także

Sejm złamał prawo

Odmówienie dziennikarzowi wstępu na posiedzenie Sejmu w maju 2018 roku było bezpodstawne – orzekł Wojewódzki …