Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Nie sędzia i nie wyroki

Nie sędzia i nie wyroki

Sędzia Dariusz Drajewicz to jeden z głównych beneficjentów tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i wiceprezes obsadzonej przez władzę Krajowej Rady Sądownictwa.

„Polityka” zapytała, ile spraw osądził sędzia Dariusz Drajewicz w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. To ważne po wyroku Sądu Najwyższego – który cofnął do ponownego rozpoznania jedną ze spraw tylko dlatego, że jego delegacja do Sądu Apelacyjnego była niezgodna z prawem.

Daje to podstawę do zaskarżenia wszystkich wydanych przez niego wyroków i decyzji w stołecznym Sądzie Apelacyjnym.
Sprawy sędziego Drajewicza

Dzień po publikacji tekstu otrzymaliśmy odpowiedź z Biura Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Warszawie na pytanie, w ilu sprawach sądził sędzia Dariusz Drajewicz. Wynika z niej, że jest delegowany na podstawie decyzji ministra sprawiedliwości do orzekania w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w stolicy dokładnie od 17 maja 2018 r. Od tego czasu zgromadził w swoim referacie 212 spraw, z czego rozpatrywał:

27 apelacji (24 zakończone)
82 zażalenia (81 zakończonych)
76 spraw dotyczących aktów wykonawcze (75 zakończonych)
12 spraw o symbolu AKo (11 zakończonych)
10 spraw dotyczących decyzji w postępowaniu przygotowawczym (np. przedłużenie aresztu – wszystkie zakończone)
5 spraw o sygnaturze S (skargi na przewlekłość – 4 zakończone sprawy).
Źródło: Tygodnik Polityka

Sprawdź także

Granica bezprawia RP

Nieprzyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową od cudzoziemców przebywających w strefie przygranicznej w okolicach Usnarza stanowi …