Najnowsze informacje
Strona główna / Moja kancelaria / Nie tylko studia prawnicze

Nie tylko studia prawnicze

Doc. dr Maciej Ziemkowski, prodziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, mówi czym się ta uczelnia wyróżnia.
Studia prawnicze można odbyć nie tylko na uniwersytetach, ale także w pańskiej szkole?
– Tak. Prowadzimy jednolite studia magisterskie. Podstawowym założeniem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów w zakresie znajomości prawa polskiego i międzynarodowego (zwłaszcza prawa europejskiego). Zajęcia na Wydziale Prawa naszej uczelni prowadzą wybitni specjaliści z zakresu nauk prawnych ? w tym wykładowcy uczelni akademickich: m.in. Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym nasza uczelnia ma zawarte porozumienie o współpracy w zakresie nauczania i badań naukowych. Zajęcia prowadzą również doświadczeni praktycy w zawodach prawniczych dający gwarancję skutecznego wiązania teorii z praktyką. Absolwenci wydziału Prawo mają więc gwarancję uzyskania wszechstronnego przygotowania prawniczego. Wykształcenie prawnicze nie zawsze łączy się bowiem z wykonywaniem konkretnego zawodu prawniczego ? radcy prawnego, adwokata, notariusza, prokuratora, sędziego, komornika sądowego. W toku nauki studenci nabędą również umiejętności, które pozwolą im na podjęcie pracy w administracji publicznej. W trakcie studiów będą też na bieżąco informowani o możliwościach odbywania aplikacji prawniczych, wymaganiach Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie oraz perspektywach rozwoju rynku usług prawniczych. Mało tego, mamy zawarte umowy z kancelariami prawniczymi, aby nasi studenci odbywali tam praktyki. W ten sposób nie tylko poszerzają swoją wiedzę, ale przygotowują grunt pod przyszłe zatrudnienie.
Powstają w Polsce koncepcje, aby magistrem prawa zostać po dwóch latach studiów. Czy to jest w ogóle możliwe?
– Nasza uczelnia także zastanawia się nad dwuletnimi studiami, umożliwiającymi zdobycie tytułu magistra prawa, ale sądzę, że będą one przeznaczone wyłącznie dla ludzi, którzy już prawo studiowali. W dwa lata nie można przyswoić nawet części wiedzy prawniczej.
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, to nie tylko prawo…
– Oczywiście. Istnieje u nas także wydział artystyczny, mamy kierunek- taniec, prowadzimy drugi stopień wzornictwa. No i oczywiście kierunek- zarządzanie.
W ramach tego kierunku pojawiła się koncepcja studiów dla sportowców i działaczy. To ciekawa inicjatywa. Każdy wie, że albo wyczyn, albo nauka. Nie każdy natomiast sportowiec chce być tylko trenerem.
– Zgadzam się. Apelujemy do sportowców, którzy nie mają wykształcenia, bo oddali się przed laty tylko sportowi, aby zapewnili sobie przyszłość. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, po prowadzonych w szerokim zakresie konsultacjach z wieloma instytucjami – między innymi z: Polskim Komitetem Olimpijskim, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej, Departamentem Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego postanowiła przedstawić ofertę edukacyjną skierowaną zarówno do osób związanych ze sportem i środowiskiem sportowym, jak i sympatyków sportu i rekreacji. Propozycja obejmuje: specjalność: ?zarządzanie w sporcie? : studia pierwszego stopnia (licencjackie) w wymiarze 6 semestrów ( 3 lata) ramach kierunku ?zarządzanie?; /specjalność ?dziennikarstwo sportowe? ? studia drugiego stopnia (magisterskie) w wymiarze 4 semestrów (2 lata) w ramach kierunku ?dziennikarstwo i komunikacja społeczna?; studia podyplomowe ?menedżer sportu? w wymiarze 2 semestrów; studium zawodowe ?menedżer sportu?, przeznaczony również dla osób nie posiadających świadectwa dojrzałości.
Tymczasem w Poznaniu sport umiera. Slogan ?Poznań stawia na sport? sprowadza się li tylko do finansowania Lecha. Inne dyscypliny sportowe umierają na naszych oczach…
– Właśnie po to są te studia. Jest tak źle, bo sportem zawiadują ludzie, którzy nie mają pojęcia o zarządzaniu. Nasza uczelnia ma to radykalnie zmienić. Wierzę, że kiedy wielkopolskim sportem będą zarządzać wykształceni sportowcy i działacze, w naszym regionie odrodzi się także sport. Misja Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych określa cele Uczelni, wartości przez nią realizowane oraz standardy i wzory zachowań. W sposób elementarny wyraża rolę, jaką chcemy spełniać w swoim otoczeniu. Główną wartością WSUS są jej kadry i programy dydaktyczne gwarantujące odpowiednią jakość kształcenia. Naszą dewizą jest życzliwość dla studentów. Studiuje u na spora grupa policjantów, wiedząc, że muszą oni pełnić służbę, dostosowaliśmy nasze oczekiwania do ich grafików, tak aby naprawdę pozwolić im studiować.

Sprawdź także

Nie ma zmiłuj

Zaniechanie stosowania prawa jest tak samo jego przekroczeniem jak bezprawne działanie, więc odpuszczenie wymierzenia sprawiedliwości …