Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Niebawem egzaminy na aplikację

Niebawem egzaminy na aplikację

29 września 2012 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz siódmy, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz piąty egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań. W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną pozytywny wynik otrzyma kandydat, który odpowie poprawnie na minimum 100 pytań, a w przypadku egzaminu na aplikację komorniczą na minimum 90 pytań.
Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 24 miastach w Polsce przez 64 komisje egzaminacyjne (28 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 27 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 5 komisji ds. aplikacji notarialnej oraz 4 komisje do przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą). Jednocześnie z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków, w chwili obecnej prowadzone są prace mające na celu powołanie dodatkowych komisji egzaminacyjnych.
10 sierpnia 2012 r. upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, a w dniu 15 sierpnia 2012 r. upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.
Według wstępnie otrzymanych informacji, zgłoszenie do tych egzaminów- informuje Ministerstwo Sprawiedliwościu złożyło łącznie ponad 12 000 osób, w tym:
– na aplikację adwokacką ok. 4 300 osoby,
– na aplikację radcowską ok. 6 200 osób,
– na aplikację notarialną ok. 850 osób,
– na aplikację komorniczą ok. 660 osób.

Ilość tych zgłoszeń może ulec zmianie z uwagi na ich wpływ pocztą. Dane te wskazują na wzrost liczby kandydatów na aplikację adwokacką (w roku ubiegłym do egzaminu tego zgłosiło się 4128 osób), utrzymanie zainteresowania na porównywalnym poziomie w odniesieniu do aplikacji radcowskiej i komorniczej (w roku ubiegłym do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską zgłosiło się 6117 osób, a na aplikację komorniczą 639 osób) oraz zmniejszenie zainteresowania aplikacją notarialną ? w ubiegłym roku do egzaminu wstępnego na tę aplikację zgłosiło się 1130 osób.

Sprawdź także

Sprawiedliwość jak szkło

JUSTICE HAS TO BE A GLASS HOUSE – it has to be transparent To temat …

Strona główna / Temat Tygodnia / Niebawem egzaminy na aplikację

Niebawem egzaminy na aplikację

24 września rozpoczną się egzaminy na aplikację adwokacką, komorniczą, notarialną i radcowską. W Poznaniu o prawo wykonywania zawodu adwokata ubiega się 264 magistrów prawa, ( rok temu 200) komornika 214 (133), notariusza 196(178), radcy prawnego 480 (800). Potwierdzają się dane z innych miast ? wzrostu zainteresowania zawodem adwokata i komornika, a spadkiem radcy prawnego.Aplikacja jest praktyką absolwentów wydziałów prawa, która ma na celu praktyczne przygotowanie każdego z nich do wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych, a w przyszłości do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Aplikacja jest jedną ze ścieżek, jaką absolwent studiów prawniczych może obrać jako drogę kariery. Prawnicy mają w cyzm wybierać i zacząć zajęcia na aplikacji radcowskiej, adwokackiej, komorniczej sędziowskiej lub prokuratorskiej poprzedzonej aplikacją ogólną czy notarialnej.
5 października rozpocznie się I etap egzaminów wstępnych na aplikację ogólną z kolei 24 września młodzi prawnicy zawalczą o miejsca na aplikacji radcowskiej, adwokackiej, komorniczej i notarialnej. Aplikacja ogólna Aplikacja ogólna rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia listy zakwalifikowanych po egzaminie wstępnym i trwa 12 miesięcy.
W czasie aplikacji jej uczestnicy będą uczęszczali na zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz praktyki w sądach, prokuraturach i innych instytucjach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Na czas nauki każdemu aplikantowi wyznaczony zostanie patron-koordynator. Będzie on opiekunem merytorycznym, a przede wszystkim będzie sprawował opiekę nad przebiegiem praktyk. Warunkiem ukończenia aplikacji ogólnej będzie uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji. W terminie 14 dni od zakończenia aplikacji ogólnej dyrektor Krajowej Szkoły ogłosi w BIP listę klasyfikacyjną aplikantów. Osoby, które pomyślnie ukończą aplikację ogólną, będą mogły starać się o przyjęcie na aplikację specjalistyczną.
Aplikacja sędziowska i prokuratorska
Każda z zamieszczonych na liście osób, która ukończyła pomyślnie aplikację ogólną będzie mogła złożyć wniosek o kontynuowanie szkolenia na aplikacji prokuratorskiej lub sędziowskiej. Specjalistyczna aplikacja sądowa będzie trwała 54 miesiące, a aplikacja prokuratorska 30 miesięcy. Aplikacja sędziowska trwająca 54 miesiące będzie obejmowała zajęcia i praktyki w Krajowej Szkole (30 miesięcy) oraz staż na stanowiskach: asystenta sędziego, a następnie referendarza sądowego (24 miesiące). W trakcie stażu aplikanci sędziowscy zostaną zatrudnieni na stanowisku asystenta sędziego na czas określony, a następnie na stanowisku referendarza sądowego na czas nieokreślony. W trzydziestym miesiącu szkolenia aplikanci sędziowscy przystąpią do egzaminu sędziowskiego. Koniecznym warunkiem będzie tutaj uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk, objętych programem aplikacji. Aplikacja prokuratorska będzie trwała 30 miesięcy i będzie również połączona z zajęciami i praktykami w Krajowej Szkole. W ostatnim miesiącu aplikacji aplikanci prokuratorscy przystąpią do egzaminu prokuratorskiego.
Aplikacje zawodowe
Test liczy 150 pytań, pozytywny wynik z egzaminu zapewnia uzyskanie co najmniej 100 pkt., czyli 66% możliwych do uzyskania punktów. Ponadto wprowadzono jednakowy test na aplikacje adwokacką i radcowską, jak też obowiązek publikacji wykazu tytułów aktów prawnych będących podstawą testu – nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu. Egzamin konkursowy polega na sprawdzeniu wiedzy kandydata na aplikanta adwokackiego, z zakresu prawa: konstytucyjnego, karnego, postępowania karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, finansowego, europejskiego, ustroju sądów, samorządu adwokackiego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej, a także warunków wykonywania zawodu adwokata i etyki tego zawodu.
Do egzaminu konkursowego mogą przystąpić osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź także

Polska bezprawiem stoi

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i …