Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Niebawem Tydzień Konstytucyjny

Niebawem Tydzień Konstytucyjny

W związku z 20. rocznicą uchwalenia Konstytucji RP przedmiotem tegorocznej VI Kongresu Kół Naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza pod Honorowym Patronatem RPO jest tematyka związana z tym najważniejszym w naszym porządku prawnym aktem normatywnym. Tematem tegorocznego Kongresu będzie ?Społeczeństwo obywatelskie?, które bardzo
wyraźnie wpisuje się w aksjologię polskiej Konstytucji. Kongres będzie dwudniowym wydarzeniem, który rozpocznie się od panelu otwierającego z udziałem m.in.: byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego oraz Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka.
Problemy podjęte w panelu eksperckim zostaną rozwinięte w referatach młodych naukowców, studentów i doktorantów. Tematyka Kongresu ma charakter interdyscyplinarny, w związku z tym planowany jest podział na panele tematyczne, umożliwiające zabranie głosu przedstawicielom różnych dyscyplin naukowych: społeczeństwo obywatelskie a regulacje konstytucyjne; społeczeństwo obywatelskie w ujęciu socjologiczno-ekonomicznym; kształtowanie postaw obywatelskich w edukacji; historia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; społeczeństwo obywatelskie w kulturze.
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W III EDYCJI TYGODNIA KONSTYTUCYJNEGO
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza do udziału w III edycji Tygodnia Konstytucyjnego – #MojaKonstytucja, w ramach, której prowadzone będą lekcje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia Konstytucji w życiu codziennym. Wydarzenie organizowane jest w dniach 28 maja ? 4 czerwca 2017 roku. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem zgodziła się objąć prof. Ewa Łętowska. W ostatniej edycji Tygodnia Konstytucyjnego wzięło udział 350 szkół oraz 380 prawników. W lekcjach na temat Konstytucji uczestniczyło ok. 35.880 uczniów w całej Polsce. Entuzjastyczne reakcje nauczycieli oraz prawników biorących udział w pierwszej i drugiej edycji Tygodnia Konstytucyjnego świadczą o tym, że jest to inicjatywa potrzebna. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane będzie wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi. Organizatorzy chcą też zwrócić uwagę na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji. Prawnicy, którzy wezmą udział w akcji, będą pracowali w oparciu o przygotowany scenariusz zajęć. Pakiet dla prawnika będzie składał się z zagadnień merytorycznych oraz metodyki pracy. Zainteresowani prawnicy proszeni są o zgłoszenie w terminie do dnia 9 maja 2017 roku. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem https://goo.gl/forms/gaRLH5RpctETlmxX2, a także na stronie: www.stowarzyszenieholda.pl. Dodatkowe pytania proszę kierować bezpośrednio do adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl, tel: 795 215 089.
APEL NRA
Komisja ds. Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zachęca adwokatów i aplikantów adwokackich do czynnego udziału w III edycji Tygodnia Konstytucyjnego – #MojaKonstytucja, w ramach której prowadzone będą lekcje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia Konstytucji w życiu codziennym. Wydarzenie organizowane jest w dniach 28 maja ? 4 czerwca 2017 roku przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem zgodziła się objąć prof. Ewa Łętowska. W ostatniej edycji Tygodnia Konstytucyjnego wzięło udział 350 szkół oraz 380 prawników. W lekcjach na temat Konstytucji uczestniczyło ok. 35 880 uczniów w całej Polsce. Entuzjastyczne reakcje nauczycieli oraz prawników, biorących udział w pierwszej i drugiej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, świadczą o tym, że jest to inicjatywa potrzebna. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane będzie wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi. Organizatorzy chcą też zwrócić uwagę na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji. Adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy wezmą udział w akcji, będą pracowali w oparciu o przygotowany scenariusz zajęć. Pakiet dla prawnika będzie składał się z zagadnień merytorycznych oraz metodyki pracy.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …