Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Niebawem wybory ławników

Niebawem wybory ławników

Urząd Miasta Poznania do czwartku 30 czerwca 2011r. prowadzi nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Poznaniu. Informacja dla zainteresowanych osób na www.poznan.pl/lawnicy. Wzory karty zgłoszenia dostępne są także w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 – w punkcie informacyjnym znajdującym się na parterze. W czwartek 30 czerwca 2011 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu, wybieranych przez Radę Miasta Poznania na kadencję 2012-2015. Stosownie do przepisów ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
8) kandydaci proponowani do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy muszą cechować się szczególną znajomością spraw pracowniczych.
Organami i podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są: ? prezesi właściwych sądów, ? stowarzyszenia, ? inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, ? co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Dodatkowo informacji udziela Biuro Informacji Teleinformatycznej: (61) 646-33-44 Wzory karty zgłoszenia dostępne są także w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 – w punkcie informacyjnym znajdującym się na parterze i w pok. 145. Organy i podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych mogą składać karty zgłoszenia wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17 w pok. 145 (pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30) ? w terminie do 30 czerwca br.

Sprawdź także

Nie, dla politycznego knebla

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 19-12-2021 w sprawie przyjęcia przez Sejm tzw. …