Najnowsze informacje

Niebezpieczne odpady

Prokuratura Rejonowa w Szamotułach wszczęła śledztwo przeciwko Jackowi W. zarzucając mu, iż w miejscowościach Duszniki, Ceradz Dolny i Sędzino wbrew przepisom ustawy składował i nadzorował przewożenie odpadów i substancji niebezpiecznych w taki sposób, że zagrażał życiu lub zdrowiu wielu osób i zniszczeniem środowiska naturalnego. To znaczy popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 kk. Podstawą do wszczęcia śledztwa było zatrzymanie kierowcy samochodu ciężarowego – Mariusza M., który dokonywał zrzutu odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Ceradz Dolny. Podczas zatrzymania zabezpieczono oryginalną dokumentację przewozową potwierdzającą przekazanie odpadów oraz wskazującą podmiot, który te odpady miał przyjąć.
Na miejscu ujawniono odpady rozrzucone na powierzchni około 300 m kwadratowych. Osoba decydującą o miejscu składowania odpadów był Jacek W. Przeprowadzone przeszukania na terenie posesji należących do podejrzanego doprowadziły do ujawnienia dalszych składowisk odpadów o podobnym charakterze jak te w miejscowościach Ceradz i Sędzino. Łączna Szacowana ilość nielegalnie składowanych odpadów to około 90 ton. W toku dalszych czynności przeprowadzono oględziny miejsca porzucenia odpadów, sporządzono dokumentację fotograficzną oraz zabezpieczono etykiety z pustych plastikowych pojemników po różnego rodzaju substancjach chemicznych.
Zabezpieczono także opakowania po lekach. Na etykietach pojemników widniały ostrzeżenia o szkodliwości substancji dla środowiska. W toku dalszych czynności powiadomiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, którego pracownicy przybyli na miejsce składowania odpadów i pobrali próbki do badań celem ustalenia charakteru substancji składowanych w poszczególnych ujawnionych wysypiskach. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, iż odpady ujawnione w toku czynności należy kwalifikować jako odpady niebezpieczne. Teren ujawnionych nielegalnych śmietnisk został oznaczony jako niebezpieczny o czym poinformowano mieszkańców pobliskich terenów informując jednocześnie o zakazie wstępu.
Aktualnie trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych lokalizacji dalszych miejsc składowania odpadów oraz wielkości poszczególnych składowisk i charakteru i rodzaju składowanych tam odpadów. Podjęte zostały również czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności nawiązania współpracy i jej charakteru pomiędzy podmiotami wynikającymi z zatrzymanej dokumentacji.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …