Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Niepokój Komisji Weneckiej

„Sytuacja, w której instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich nie będzie mogła w pełni i skutecznie funkcjonować do czasu wyboru przez parlament nowego Rzecznika, miałaby istotny, negatywny wpływ na ochronę praw obywateli polskich i wszystkich osób mieszkających w Polsce”- pisze w swoim stanowisku Komisja Wenecka. W wydanym w poniedziałek oświadczeniu dodaje, iż jest „zaniepokojona ryzykiem paraliżu” instytucji RPO w Polsce. Po dwukrotnym odrzuceniu przez sejmową komisję nowej kandydatki na RPO Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, sprawowanie urzędu kontynuuje Adam Bodnar, którego kadencja zakończyła się na początku września.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 5 października ponownie negatywnie zaopiniowała rekomendację Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Wcześniej taką decyzję komisja wydała 17 września, ale głosowanie zostało unieważnione.

Zgodnie z ustawą o RPO, Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika. Obecnie na funkcji RPO pozostaje Bodnar, którego kadencja upłynęła 9 września.

Komisja Wenecka: ciągłość sprawowania urzędu ma najwyższe znaczenie

„Rzecznik Praw Obywatelskich jest ważnym elementem w państwie opartym na demokracji, praworządności, poszanowaniu praw człowieka i podstawowych wolności oraz dobrej administracji” – napisano w stanowisku Komisji Weneckiej.

Sprawdź także

Migranci? Niechaj toną

„Morze Śródziemne to największy grób na Ziemi” – pisze organizacja Open Arms. Od 2014 w …