Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Niesąd wciąż orzeka

Niesąd wciąż orzeka

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie uchylenia immunitetu i zawieszenia w czynnościach służbowych Prezesa Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną

Dziś troje byłych prokuratorów Małgorzata Bednarek, Jarosław Duś i Adam Roch, powołanych przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa i Prezydenta RP do Izby Dyscyplinarnej mieszczącej się w budynku Sądu Najwyższego, podjęło bezprawną decyzję o uchyleniu immunitetu i zawieszeniu w czynnościach służbowych Prezesa Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego.

Pretekstem do tego jest sprawa sprzed 40 lat, w której orzekał sędzia Józef Iwulski. A rzeczywistym celem tych działań jest wyeliminowanie Prezesa Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego i przejęcie przez osoby zainteresowane wynikiem sprawy powództw o ustalenie, że osoby te zostały nielegalnie powołane na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego. Właśnie w tych sprawach Sąd Najwyższy kierowany przez Prezesa Józefa Iwulskiego zwrócił się z pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a efektem obecnych działań ma być zniweczenie skutków orzeczeń TSUE.

Kilka miesięcy temu nielegalna Izba Dyscyplinarna wznowiła działanie zarówno w sprawach dyscyplinarnych, jak i immunitetowych sędziów. Stało się tak pomimo orzeczenia zabezpieczającego postępowanie wydanego przez TSUE, zakazującego prowadzenia tych spraw, kolejnego wniosku Komisji Europejskiej w tym zakresie, a także wbrew orzeczeniom TSUE i składu połączonych trzech Izb Sądu Najwyższego z dnia 23.01.2020 r. Kolejne takie sprawy wyznaczono na posiedzenia w lipcu 2021 r. m.in. w sprawach sygn. akt I DI 30/21, I DI 32/21.  

Kontynuowanie działalności nielegalnej Izby Dyscyplinarnej kolejny raz potwierdza konieczność szybszego podejmowania decyzji przez polskie i europejskie organy, których obowiązkiem jest dbanie o praworządność w Polsce i Europie.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przypomina, że wszyscy Sędziowie Sądu Najwyższego są związani uchwałą połączonych trzech Izb Sądu Najwyższego z dnia 23.01.2020 r. w sprawie sygn. akt BSA I-4110-1/20 i w związku z tym nie mogą respektować decyzji nielegalnej Izby Dyscyplinarnej.

Sprawdź także

Europa wyklucza neo-KRS

Europejska Sieć Rad Sądownictwa podjęła decyzję o usunięciu z szeregów stowarzyszenia polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. …