Nieuczciwi beneficenci

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali w całym kraju przeszukań kilkudziesięciu siedzib różnych przedsiębiorstw oraz instytucji, w tym w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Czynności zostały zlecone w ramach śledztwa prowadzonego od lipca 2016 r. Prowadzonepostępowanie ma charakter wielowątkowy i dotyczy między innymi nieprawidłowości przy realizacji umów o dofinansowanie zawartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wbrew niektórym doniesieniom medialnym czynności procesowe CBA nie dotyczą realizacji rządowego programu ?Praca dla więźniów?, lecz mają związek z nieprawidłowościami w działalności konkretnych podmiotów, które były beneficjentami dofinansowań ze środków unijnych w ramach umów zawartych w 2014 r. Umowy zawarte zostały w połowie 2014 r. i dotyczyły między innymi inwestycji realizowanych w ośrodkach penitencjarnych. Spowodowana przez beneficjentów łączna szkoda związana z uzyskanym dofinansowaniem ze środków unijnych sięga łącznie 50 milionów złotych. Z uwagi na rozwojowy charakter sprawy i dynamikę kontynuowanych działań procesowych, na tym etapie Prokuratura nie może informować o zakresie i konkretnych powodach zlecenia przeszukań. Ich celem jest zabezpieczenie dokumentacji. Ustalenia śledztwa obejmują kilkadziesiąt osób, które w różny sposób i na różnym etapie uczestniczyły w realizacji przedmiotowych kontraktów.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …