Strona główna / Aktualności / Nieudana standaryzacja komisariatów

Nieudana standaryzacja komisariatów

W ocenie NIK Program standaryzacji komend i komisariatów Policji został przygotowany nierzetelnie, a jego realizacja była obarczona błędami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało i przyjęło Program bez przeprowadzenia koniecznych konsultacji z jednostkami Policji, które odpowiadały za prowadzenie inwestycji. Zobligowanie
Policji przez MSW do wdrażania niedopracowanego Programu narażało ją na ponoszenie niepotrzebnych kosztów. Głównym celem Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji była poprawa warunków obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w komendach i komisariatach.
Program zakładał także stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend oraz komisariatów. Kontrolowany Program był jednym z elementów szeroko rozumianego procesu modernizacji Policji. Zastosowanie w nowo budowanych obiektach Policji nowej modelowej koncepcji architektonicznej stwarzało szansę na zwiększenie powierzchni użytkowej komend lub komisariatów w stosunku do dotychczasowej. Dawało też możliwość bardziej funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni i przez to poprawy warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji.
Cały raport na stronie NIK.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …