Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nieusłuchane okręgi sądowe

Nieusłuchane okręgi sądowe

SSP IUSTITIA prezentuje AKTUALNY ZAKRES TERYTORIALNY wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych wszystkich szczebli, wynikający z uchwał podjętych przez zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji i okręgu, zgromadzenia ogólne sędziów apelacji i okręgu oraz w jednym przypadku kolegium sądu apelacyjnego.
Sędziowie apelacji lubelskiej w dniu 26 kwietnia 2019 roku podjęli uchwałę o odroczeniu posiedzenia w sprawie opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów sądów okregowych na obszarze apelacji lubelskie

Sprawdź także

Pozew za „zdobycie” danych

♦ W maju Poczta Polska pozyskała dane milionów obywateli i obywatelek z rejestru PESEL i …