Finansowanie pomostowe

NIK na dwóch granicach

Kontrolerzy z Polski, Słowacji i Ukrainy sprawdzą przestrzeganie Konwencji Bazylejskiej dot. transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych.

Zbadają przede wszystkim, jak wykonano zalecenia kontroli z 2007 r., dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami generowania i utylizacji odpadów. W tym tygodniu podpisano kolejną, tym razem polsko – słowacką deklarację w tej sprawie. Międzynarodowa kontrola rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Najwyższe Organy Kontroli nie tylko badają wydatkowanie publicznych pieniędzy. Są także zobowiązane do odpowiedniej reakcji w kwestiach kluczowych, które mają wpływ na życie obywateli poszczególnych krajów. Stąd też wspólna polsko – słowacko – ukraińska inicjatywa dot. przeprowadzenia międzynarodowej kontroli realizacji Konwencji Bazylejskiej, czyli kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich ewentualnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne oraz kwestii ochrony przed szkodliwymi skutkami, jakie mogą wystąpić w wyniku generowania i utylizacji odpadów.Więcej na stronie NIK

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …