Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / NIK o opiece nad bezdomnymi

NIK o opiece nad bezdomnymi

Najwyższa Izba Kontroli skontroluje we wszystkich województwach opiekę nad osobami bezdomnymi. Kontrola kończy się obecnie w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Szczecinie i Bydgoszczy. Delegatury NIK w pozostałych województwach już na początku lutego rozpoczną kontrole, w których sprawdzą jak wygląda pomoc świadczona osobom bezdomnym. W 2014 roku Izba w szczególny sposób przygląda się działaniom rządowym i samorządowym wspierającym polskie rodziny. Wychodzenie z bezdomności, zapobieganie poszerzaniu się zjawiska bezdomności, aktywizacja zawodowa bezdomnych – to ważne elementy polityki służącej rodzinie, w tym wypadku dotkniętej tragedią bezdomności któregoś z jej członków, najczęściej mężczyzn, ale także kobiet, w tym samotnych matek z dziećmi. NIK dokładnie sprawdza: w jaki sposób i w jakim stopniu gminy rozpoznają skalę zjawiska bezdomności? czy przygotowano odpowiednią do tej skali liczbę miejsc w schroniskach? jak wygląda współpraca różnych instytucji: MOPS, policji, straży gminnych, pogotowia, szpitali? co zrobiono, aby zapobiegać poszerzaniu się bezdomności (np. aktywizacja zawodowa, pomoc w wyjściu z choroby alkoholowej)? jak wykorzystywane są środki publiczne przeznaczone na wsparcie osób bezdomnych? jak wyglądają standardy pobytu (noclegu) w schroniskach, noclegowniach, różnego rodzaju placówkach opieki? jak wygląda realizacja programów rządowych dotyczących bezdomności i budownictwa socjalnego oraz realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności? jak wygląda przyznawanie lokali socjalnych? Kontrola kończy się już w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Szczecinie i Bydgoszczy.
Łącznie badanych jest 38 różnych podmiotów głównie MOPS i schronisk. Delegatury NIK w pozostałych województwach na początku lutego rozpoczną kontrole, w których sprawdzą jak wygląda pomoc świadczona osobom bezdomnym. Zadania z zakresu pomocy osobom bezdomnym są finansowane ze środków własnych samorządów; ponadto każdego roku podmiotom i organizacjom pozarządowym przekazywane są dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie programów wspierających wychodzenie z bezdomności.

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …