Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / NIK o szpitalu w Gnieźnie

NIK o szpitalu w Gnieźnie

Pomimo zaangażowania prawie 8 milionów środków publicznych oraz upływu kolejnych lat rozbudowa Szpitala w Gnieźnie nadal znajduje się na początkowym etapie realizacji i do czasu zakończenia kontroli NIK nie wypracowano choćby planu zakończenia inwestycji. Uwagi NIK dotyczą także powiatu gnieźnieńskiego, który nieskutecznie nadzorował przygotowanie, przebieg i finansowanie rozbudowy Szpitala. Przed przystąpieniem do rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, brakowało sprecyzowanej koncepcji rozbudowy i rzeczowego rozmiaru inwestycji. Zasadnicze zmiany, uwzględniające sugestie i opinie pracowników Szpitala zostały wprowadzone dopiero po wyłonieniu projektanta. W efekcie ostateczna koncepcja znacznie odbiegała od pierwotnej i uwzględniała budowę wcześniej nieplanowanych: oddziału ratunkowego, oddziału intensywnej terapii, laboratorium diagnostycznego oraz oddziału przyjęć. Wskutek wprowadzonych zmian, powierzchnia użytkowa rozbudowywanego szpitala zwiększyła się niemal o 100 proc. (z 4000 m² do 7924 m²), a kubatura budynku aż o 700 proc. Jak wykazały więc wyniki kontroli w ostatecznym rozrachunku koncepcję rozbudowy Szpitala opracował nie inwestor (Szpital), ale projektant, współpracując przy tym z ordynatorami poszczególnych oddziałów szpitalnych i kierownikami medycznych komórek organizacyjnych. Prace nad kolejnymi wersjami rozbudowy spowodowały opóźnienie terminu wykonania dokumentacji projektowej o ponad dwa lata. Na etapie wyłonienia wykonawcy projektu rozbudowy, nie zadbano też o określenie zasad i warunków pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.Więcej na stronie NIK.

Sprawdź także

Cenzura w Kancelarii Dudy

Kanceliści prezydenta Andrzeja Dudy ocenzurowali prezydentową Marię Kaczyńską Urzędnicy Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy – …