Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / NIK o Urzędzie Dozoru Technicznego

NIK o Urzędzie Dozoru Technicznego

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu Dozoru Technicznego w latach 2013-2015. W szczególności NIK pozytywnie ocenia prawidłowe i zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami wykonywanie zadań przez Urząd Dozoru Technicznego. W Polsce została zainicjowana dyskusja nad zmianą modelu dozoru technicznego w kierunku
jego otwarcia i urynkowienia. W ekspertyzie opracowanej przez Instytut Sobieskiego w Warszawie postulowano wprowadzenie elastycznego, transparentnego i zobiektywizowanego mechanizmu ustalania stawek opłat za wykonanie czynności dozoru technicznego w celu zmniejszenia kosztów tego dozoru, bez obniżania standardów bezpieczeństwa. Pojawił się także postulat zwiększenia zakresu delegowania uprawnień do świadczenia usług dozoru na inne podmioty, w tym prywatne.
Urząd Dozoru Technicznego opowiada się jednak za utrzymaniem państwowej kontroli nad bezpieczeństwem technicznym urządzeń. Jednocześnie, uznając zasadność postulatu racjonalizacji obecnie istniejącego modelu, przygotowuje propozycje zmian w ustawie o dozorze technicznym, które zredukują obciążenia przedsiębiorców, w szczególności w zakresie badania urządzeń stwarzających mały poziom zagrożeń.
Za utrzymaniem państwowej kontroli nad bezpieczeństwem urządzeń technicznych przemawiają dane European LIfts Association (ELA) dotyczące dźwigów osobowych i schodów ruchomych. Wynika z nich że liczba wypadków w państwach o wolnorynkowych zasadach przeprowadzania inspekcji jest większa niż przy zachowaniu państwowej kontroli (dane w promilach): dźwigi: wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków/liczba dźwigów) Polska – 0,11‰, Niemcy – 0,16‰, Wlk. Brytania – 0,34‰, Francja – 0,88‰, schody ruchome: wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków/liczba schodów ruchomych) Polska – 0,36‰, Niemcy – 0,80‰, Wlk. Brytania – 3,4‰.Francja – 5,9‰, Z danych tych wynika, że liczba wypadków przypadająca na liczbę zainstalowanych dźwigów i schodów ruchomych jest kilkukrotnie większa w państwach o wolnorynkowym podejściu do inspekcji, w porównaniu do liczby wypadków w Polsce, gdyż jest ona ograniczana poprzez skuteczny system dozoru. Więcej na stronie NIK.

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …