Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / NIK o zamówieniach publicznych

NIK o zamówieniach publicznych

Sejm, w trakcie prac nad zmianą ustawy, uwzględnił wnioski NIK dotyczące zamówień publicznych. W dniu 26 czerwca 2015 roku ukazała się informacja o wynikach kontroli ?Udzielanie zamówień publicznych na usługi zewnętrzne przez podmioty sektora publicznego? (LWA-4113-003-00/2014) przeprowadzonej przez Delegaturę w Warszawie NIK.
Po przeprowadzonej kontroli NIK sformułowała trzy wnioski systemowe oraz dwa wnioski de lege ferenda zmierzające do zwiększenia efektywności i przejrzystości systemu zamówień publicznych, a także zminimalizowania ryzyka korupcji. Wniosek systemowy NIK zmierzający do wprowadzenia obowiązku sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych rocznych planów zamówień publicznych niezależnie od wartości zamówienia został wykorzystany w procesie przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 stycznia 2016 roku.Cały raport na stronie NIK.

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …