Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / NIK wesprze Majdan Monitoring

NIK wesprze Majdan Monitoring

Po raz pierwszy Najwyższa Izba Kontroli podpisała porozumienie o współpracy z zagraniczną organizacją pozarządową. Specjaliści z NIK będą uczyć członków Centrum Informacji ?Majdan Monitoring?, jak skutecznie kontrolować władze. Ukraińcy z tego ruchu obywatelskiego chcą budować państwo oparte na europejskich wartościach i wolne od korupcji.Porozumienie wsparła polska organizacja pozarządowa Stowarzyszenie 4 Czerwca. Stowarzyszenie 4 Czerwca współpracuje z Ukraińcami, którzy działają na rzecz demokratycznych reform. Głównym partnerem Stowarzyszenia jest organizacja pozarządowa Centrum Informacji ?Majdan Monitoring?. Jej cele to m.in. wspieranie i obrona konstytucyjnych praw i wolności na Ukrainie, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i promowanie udziału obywateli w rządzeniu krajem. NIK wesprze Majdan MonitoringPrzedstawiciele obu organizacji spotkali się w siedzibie NIK z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim. W trakcie spotkania podpisano trójstronne porozumienie o współpracy.
Centrum Informacji „Majdan Monitoring? reprezentowała jego przewodnicząca Nataliya Zubar. W imieniu Stowarzyszenia 4 Czerwca porozumienie podpisał Mirosław Kopik. W spotkaniu wziął także udział Zbigniew Bujak, weteran walki o wolną i obywatelską Polskę. Izba jest gotowa do zorganizowania w Polsce szkoleń dla przedstawicieli ?Majdan Monitoring?, m. in. z kontroli finansów publicznych (w tym środków UE), z transparentnego tworzenia prawa oraz metod skutecznej komunikacji ze społeczeństwem i mediami. Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że to pierwsze tego typu porozumienie zawarte przez NIK. Prezes przestawił również dotychczasowe projekty Izby na rzecz wsparcia ukraińskiej administracji publicznej. Chodzi m.in. o współpracę przy tworzeniu regulaminu ukraińskiej kancelarii prezesa rady ministrów, pomoc w przygotowaniu reform samorządowych oraz konsultacje przy nowej ustawie o służbie cywilnej. Izba wdraża także program staży dla najlepszych absolwentów ukraińskiej Krajowej Akademii Administracji Publicznej. Istotną częścią wsparcia dla Ukrainy jest współpraca z tamtejszą Izbą Obrachunkową

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …