Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nikt nie słuchał komorników

Nikt nie słuchał komorników

Prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek opublikował następujące stanowisko: (…) pojawiły się w mediach, kolejne doniesienia o postępowaniach egzekucyjnych, w których brak numeru PESEL w tytule wykonawczym doprowadził do dokonania zajęcia kwoty zobowiązania na koncie niewłaściwej osoby. KOmornicy mówili o tym od lat.
Informacje te bardzo wyraźnie potwierdzają konieczność wprowadzenia, wielokrotnie postulowanych przez środowisko komorników, zmian w przepisach, obligujących sądy do umieszczania w tytule wykonawczym numeru PESEL. Zmiany te uprościłyby proces egzekucji należności i skróciły czas trwania postępowań egzekucyjnych, a przede wszystkim, pozwoliłyby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
Należy pamiętać, iż ustawowym obowiązkiem komornika jest precyzyjne wykonanie wniosku wierzyciela. Wszelkie dane dotyczące dłużnika są wskazywane we wniosku przez wierzyciela, a komornik porównuje jedynie imię i nazwisko dłużnika lub nazwę firmy z treścią tytułu wykonawczego. Komornik nie przeprowadza innego rodzaju weryfikacji, gdyż na gruncie obowiązujących przepisów, jest ona niemożliwa.
Do Krajowej Rady Komorniczej, za pośrednictwem komorników sądowych, docierają informacje, iż po nagłośnieniu sprawy Pani Danuty z Sochaczewa, w postanowieniach niektórych Sądów, w sentencji, po nazwisku dłużnika, w nawiasie, pojawia się PESEL. Doniesienia te przyjmujemy z satysfakcją, podobnie jak informacje o przygotowaniu przez Posłów, zarówno koalicji, jak i opozycji, projektów rozwiązań legislacyjnych, które pozwolą wyeliminować nieprawidłowości w postępowaniu egzekucyjnym.
Krajowa Rada Komornicza wyraża głębokie przekonanie, iż panujący w tej sprawie konsensus polityczny pozwoli na szybkie wprowadzenie w życie proponowanych zmian.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …