Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Nowa definicja zgromadzeń

Nowa definicja zgromadzeń

Senat zmienił definicję zgromadzeń, o co postulowała HFPC. W myśl ustawy uchwalonej przez Sejm zgromadzeniem jest ?zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych?. Fundacja wskazała,że ograniczenie zgromadzeń do spraw publicznych może być niezgodne z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, który przyjmuje szerokie rozumienie konstytucyjnej wolności zgromadzeń, odnosząc je zarówno do wspólnego rozważania spraw publicznych jak i niepublicznych (prywatnych).
Tym samym Senat zaproponował, aby w art. 3 ust. 1 prawa o zgromadzeniach definiującym zgromadzenia po wyrazach ?w sprawach publicznych? dodać wyrazy ?lub innych?. Ponadto, Senat wprowadził również zmianę w zakresie wskazania przez organizatora w zawiadomieniu o zgromadzeniu zagrożeń, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia. Senat uznał, że organizator powinien mieć taką możliwość, zaś nie powinien być do tego zobligowanym.
?Pozostawienie tego wskazania jako obligatoryjnego elementu zawiadomienia jest, zdaniem Senatu, nieuzasadnionym przerzucaniem ciężaru przewidywania zagrożeń z władzy publicznej na obywatela? ? wskazano w uchwale Senatu. Poprawki Senatu zostaną teraz rozpatrzone przez Sejm. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Źródło:HFPCz

Sprawdź także

Utajnienie WSA i NSA

Wystąpienie do NSA i WSA w sprawie kierowania spraw na posiedzenia niejawne Stowarzyszenie Interwencji Prawnej …