Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nowa witryna dla ofiar przemocy

Nowa witryna dla ofiar przemocy

„Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie? ? to realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt, współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. www.pomocofiarom.ms.gov.pl ? to uruchomiona właśnie witryna, na której można znaleźć nie tylko informacje o projekcie ale i wiele przydatnych treści dotyczących pomocy ofiarom przemocy…… w rodzinie, to uruchomiona właśnie witryna, na której można znaleźć nie tylko informacje o projekcie, ale i wiele przydatnych treści dotyczących pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. Grupą docelową działań podejmowanych w jego ramach są osoby pracujące z pokrzywdzonymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz pokrzywdzeni przemocą w rodzinie. Dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przewidziane są szkolenia kładące szczególny nacisk na aspekty prawne i psychologiczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie. Do pokrzywdzonych skierowane zostaną spotkania edukacyjne, terapie oraz zajęcia psychologiczne, wszystko po to, by znali swoje prawa i mechanizmy ochrony. Projekt zakłada przeprowadzenie około 120 szkoleń dla osób pracujących z pokrzywdzonymi jak również spotkań edukacyjnych i zajęć psychologicznych dla samych pokrzywdzonych. Projekt przewiduje: przeszkolenie około 40 osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, celem podniesienia ich kompetencji; zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie bądź mających kontakt z tym zjawiskiem; objęcie osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie pomocą terapeutyczną bądź innego rodzaju wsparciem psychologicznym. Te i inne podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości działania przyczynią się do bardziej kompetentnej i kompleksowej obsługi pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz do wzmocnienia ich pozycji. Ponadto, Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje, że działania promujące projekt przewidziane przez cały okres jego realizacji, przyczynią się do wzrostu ogólnej świadomości społecznej odnośnie do konieczności reagowania na zjawisko przemocy w rodzinie. Koszty projektu wynoszą 700 000 Euro. Na stronie resortu jest link: www.pomocofiarom

Sprawdź także

Medal Wolności Słowa

Ewa Łętowska, Piotr Świerczek oraz Lidia Niedźwiedzka-Owsiak wraz z Jerzym Owsiakiem zostali uhonorowani Medalami Wolności …