Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nowe stawki dla adwokatów i radców

Nowe stawki dla adwokatów i radców

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (poz. 1800), w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata z urzędu (poz.1801), w sprawie opłat za czynności radców prawnych, w sprawie
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (poz. 1787). Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. Naczelna Rada Adwokacka pozytywnie przyjęła informację o podziale rozporządzeń w sprawie opłat za czynności adwokacie z wyboru i w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Rozporządzenie za sprawy z wyboru umożliwi uzyskanie wyższych stawek, które egzekwowane będą jako koszty procesowe od strony, która przegra sprawę w sądzie. Rozdzielenie taks to efekt starań samorządu adwokackiego, który zabiegał o to od kilku lat. Środowisko adwokackie nie zaakceptowało natomiast zmian wprowadzonych w rozporządzeniu dotyczącym wynagrodzenia za tzw. sprawy z urzędu. Zdaniem NRA, podwyższenie stawek o 100%, przy jednoczesnym wprowadzeniu zasady zasądzania połowy kwoty, jest iluzoryczne. Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku Prezydium NRA wystosowało memorandum, w którym po raz kolejny zwróciło uwagę na pilną konieczność podjęcia dialogu społecznego ze środowiskiem adwokackim, w tym na temat urealnienia stawek adwokackich. W konsekwencji Borys Budka, minister sprawiedliwości, powołał grupę roboczą, składającą się z przedstawicieli ministerstwa, NRA i KRRP, która miała do końca lipca opracować nowelizację przepisów dotyczących stawek adwokackich i radcowskich.
W lipcu, przy negatywnej opinii NRA, minister podpisał tzw. ?małą nowelizację? w zakresie pięciu rodzajów spraw. 22 lipca Prezydium NRA podjęło decyzję o wycofaniu swoich przedstawicieli z grupy roboczej opracowującej nowelizację rozporządzeń. Powodem decyzji był brak propozycji urealnienia stawek z urzędu. Prezydium podjęło wówczas decyzję o przeprowadzeniu protestu adwokatury, polegającego na nieprzedstawieniu przez okręgowe rady adwokackie w terminie do 31 lipca 2015 r. prezesom sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny danej izby ?wykazu pozostałych adwokatów uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według przepisów o ustroju adwokatury, mających siedzibę zawodową na obszarze właściwości danego sądu? (tzw. listy B). Minister sprawiedliwości zaskarżył decyzje o protestach adwokatury. 5 listopada br.
Sąd Najwyższy uchylił uchwały Prezydium NRA, a także ORA w Opolu i Zgromadzenia Izby Warszawskiej, dotyczące formy protestu adwokatury.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …

Strona główna / Aktualności / Nowe stawki dla adwokatów i radców

Nowe stawki dla adwokatów i radców

Nie pomogły protesty adwokatów i radców prawnych. Adwokaci zerwali nawet rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Radcy prawni postanowili dalej negocjować.Dominuje jednak polityka faktów. Oto minister sprawiedliwości podpisał rozporządzenia nowelizujące rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i czynnościradców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Podpisane rozporządzenia są wynikiem analizy postulatów i dyskusji prowadzonej z władzami Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych od chwili objęcia stanowiska Ministra Sprawiedliwości przez Borysa Budkę w maju 2015 r. Rozporządzenia zostały znowelizowane w zakresie: 1. Zmian stawek minimalnych w sprawach o:
-opróżnienie lokalu mieszkalnego ? ze 120 na 240 zł,
– sprawy ze skargi na czynności komornika ? z 60 na 120 zł,
– nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy ? z 60 na 180 zł,
– świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego ? z 60 na 180 zł

2. Określenia stawki minimalnej w sprawach objętych czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia na 90 zł. Zmiany stawek uwzględniają rodzaj i zawiłość spraw, których dotyczą oraz niezbędny nakład pracy adwokata i radcy prawnego. Wysokość stawek została określona ponad 13 lat temu, z uwzględnieniem ówcześnie obowiązujących realiów, i od tego momentu nie była zmieniana. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obowiązywania tak ustalonych stawek minimalnych nastąpiła zmiana stosunków społeczno-gospodarczych w sprawach o opróżnienie lokalu mieszkalnego, ze skargi na czynności komornika, o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy, a także o świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego. Spowodowało to zauważalny wzrost skomplikowania pod względem faktycznym i prawnym tych spraw. Konieczne zatem stało się dokonanie ponownego oszacowania wymaganego nakładu pracy ze strony adwokata i radcy prawnego, które uzasadnia podwyższenie stawek minimalnych. Jednocześnie informujemy, że aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości są prowadzone prace nad zmianami systemowymi dotyczącymi opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zgodnie z przepisami podpisanych rozporządzeń, do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe, przy czym będzie to miało miejsce jedynie do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …