Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nowe zasady ochrony świadka

Nowe zasady ochrony świadka

W pierwszym czytaniu Izba pracowała też nad rządowym projektem ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Projekt w kompleksowy sposób reguluje zasady ochrony pokrzywdzonych i świadków, których zdrowie i życie są zagrożone. Proponowane rozwiązania mają ich uchronić przed zastraszeniem i odwetem, zapewnić im możliwość prawidłowego uczestnictwa w postępowaniu. Projektowane przepisy mają też uchronić pokrzywdzonych przed tzw. wtórną wiktymizacją, czyli ich ponownym skrzywdzeniem. Wprowadzenie takich rozwiązań wynika ponadto z konieczności wdrożenia odpowiednich dyrektyw unijnych. Projekt określa zasady, warunki i zakres stosowania środków ochrony i pomocy kierowanej do pokrzywdzonego i świadka oraz osób im najbliższych w sytuacji toczącego się lub zakończonego postępowania karnego lub karnoskarbowego.
Decyzję o zapewnieniu pomocy i ochrony ma podejmować komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, której ma być ona udzielona. Przed jej wydaniem będzie on zobowiązany m.in. do oceny stopnia realnego zagrożenia i doboru adekwatnych środków. Decyzja ma być podejmowana na wniosek osoby zainteresowanej. Za jej zgodą o pomoc lub ochronę będzie mógł wystąpić także sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze.
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE do projektu wprowadzono także tzw. europejski nakaz ochrony. Ma on gwarantować osobom chronionym w chwili przeniesienia się do innego państwa członkowskiego wystąpienie z wnioskiem o wydanie takiego nakazu, a w konsekwencji objęcie ich w nowym miejscu zamieszkania środkami ochrony, identycznymi z tymi, którymi były objęte w poprzednim państwie. Projekt uzasadnił minister sprawiedliwości Marek Biernacki. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisjach: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Wewnętrznych.

Sprawdź także

Co może policja w szpitalu

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę kobiety, wobec której – po zażyciu przez nią tabletki poronnej …