Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nowoczesne zarządzanie w sądach

Nowoczesne zarządzanie w sądach

Z dniem 1 stycznia 2014 r. został wdrożony we wszystkich sądach powszechnych Zintegrowany Systemu Rachunkowości i Zarządzania Kadrami (ZSRK). Głównym celem projektu jest usprawnienie działania sądów powszechnych w obszarze zarządzania finansami i zarządzania kadrami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Uruchomienie ZSRK pozwoli na uruchomienie w sądach nowoczesnego modelu zarządzania finansami i kadrami opartego o koncepcję performance management, zawierającego między innymi takie nowatorskie rozwiązania jak: rachunek kosztów działań sterowany czasem, wielowymiarową rachunkowość spraw sądowych, budżetowanie zadaniowe, rachunkowość rozproszoną opartą o automatyczną kontrole ex ? ante zaciągania zobowiązań, zarządzanie płynnością oparte o dzienne salda, zarządzanie kompetencjami powiązane z ocenami okresowymi i automatycznym doborem szkoleń e ? learnigowych, zarządzanie efektywnością pracowników, kokpity menadżerskie oraz samoobsługę pracowniczą i menadżerską.
Wdrażany system pozwoli także na uruchomienie w kolejnym etapie portalu e ? płatności, który znacznie ułatwi kontakt obywatela z sądem w zakresie wnoszenia opłat sądowych. W ostatecznym rezultacie wdrażane zmiany przyczynią się do istotnego obniżenia kosztów obsługi finansowej sądów oraz skrócenia czasu trwania postępowania sądowego. Projekt jest największym tego typu przedsięwzięciem w polskim sektorze finansów publicznych oraz największym tego typu przedsięwzięciem w Unii Europejskiej w zakresie transformacji zarządzania w sądownictwie powszechnym.
Realizowany on jest w ramach zadania ?Opracowanie jednolitych zasad rachunkowości dla sądów; wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądach? projektu ?Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości? w ramach Programu Operacyjnego ?Kapitał Ludzki? działanie 5.3. ?Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej?.

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …