Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nowy rok sądowy ETPC

Nowy rok sądowy ETPC

Marcin Wiącek wziął udział w uroczystej inauguracji roku sądowego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

24 czerwca 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział w uroczystym posiedzeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu otwierającym nowy rok sądowy.

W ramach wydarzenia odbyło się seminarium pod tytułem „Ochrona praw człowieka w czasach pandemii: nowe wyzwania i nowe perspektywy”, które otworzył przewodniczący Trybunału Róbert Spanó. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła również komisarz praw człowieka Rady Europy Dunia Mijatović.

W trakcie seminarium poruszono trzy zagadnienia: ograniczeń praw człowieka w czasie pandemii, obowiązków pozytywnych państw podczas pandemii oraz jej wpływu na postępowania przed sądami.

Na pierwszym panelu omówiono i przedyskutowano środki, które wprowadzały państwa w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się i skutkom COVID-19. Wiązały się one z ograniczeniem praw i wolności człowieka na skalę niespotykaną w czasach współczesnych, począwszy od ogólnokrajowych ograniczeń swobody przemieszczania się i zgromadzeń, poprzez masowe monitorowanie i gromadzenie danych, po wdrożenie krajowych systemów szczepień i przepustek zdrowotnych.

Drugi podtemat dotyczył obowiązków państwa wobec osób znajdujących się pod ich jurysdykcją w zakresie ochrony ich praw i wolności w kontekście pandemii. Zwłaszcza ochrony życia i zdrowia, zarówno od strony zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, jak i zapewnienia dostepu do leczenia i opieki zdrowotnej. Szczególną uwagę zwrócono na ochronę grup szczególnie wrażliwych oraz osób znajdujących się pod nadzorem państwa, takich jak więźniowie.

Trzeci panel dotyczył wyzwań i zmian wprowadzonych w postępowaniach przed sądami w czasie pandemii. Omówiono zarówno reakcje Trybunału na na wymogi związane z kryzysem sanitarnym jak również wpływające do ETPCz wnioski dotyczące postępowań przed sądami krajowymi.

Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w świetle niektórych różnorodnych, złożonych i istotnych wyzwań w zakresie praw człowieka wynikających z pandemii. Wnioski z seminarium mogą posłużyć jako inspiracja dla obecnych i przyszłych reakcji na sytuacje kryzysowe w dziedzinie zdrowia. 

Sprawdź także

Raport RPO za rok 2021

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i …