Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nowy szef komisji legilsacyjnej

Nowy szef komisji legilsacyjnej

Adwokat prof. dr hab. Piotr Kruszyński, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, został przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. – Postrzegam tę nominację jako wyraz uznania dla Adwokatury Polskiej – powiedział w rozmowie z Biurem Prasowym NRA adw. prof. Piotr Kruszyński. Zapytany o plany,nowy przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego powiedział, że chce kontynuować reformę prawa karnego procesowego, korzystając z dobrej atmosfery dla dalszych prac, a także prawa materialnego. Dodał, że za dalszymi pracami są zarówno minister Cezary Grabarczyk, jak i wiceminister Monika Zbrojewska i wiceminister Jerzy Kozdroń.
X X X
Prof. dr hab. Piotr Kruszyński jest adwokatem izby adwokackiej w Warszawie, profesorem nauk prawnych. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył w latach 1963-1968, w 1974 roku obronił rozprawę doktorską pt. ?Warunkowe umorzenie postępowania karnego?, w 1983 napisał habilitację pt. ?Zasada domniemania niewinności w polskim postępowaniu karnym? – od 1991 profesor nadzwyczajny, od 1995 profesor zwyczajny. Aplikację sądową odbył w latach 1968-1970, zwieńczoną egzaminem sędziowskim. Od 1990 roku jest adwokatem. Jest kierownikiem Katedry Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektorem Ośrodka Badawczego Adwokatury Polskiej im. Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej i arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
Źróło; adwokatura.pl

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …