Najnowsze informacje

Nowy szef resortu

Ministrem sprawiedliwości od 14 października 2009 roku jest Krzysztof Kwiatkowski, dotychczasowy zastępca odwołanego Andrzeja Czumy.

Akt powołania na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego RP wręczył mu Lech Kaczynski, prezydent RP. Na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono wypowiedź Jerzego Buzka, przewodniczacego Parlamentu Europejskiego, który powiedział: ?Krzysztof Kwiatkowski był jednym z moich najbliższych współpracowników w czasie kiedy pełniłem funkcję premiera. Właśnie wtedy dał się poznać jako osoba niesłychanie oddana sprawom kraju i niezwykle pracowita. Pomimo młodego wieku zdobył już doświadczenie polityczne i administracyjne w wielu dziedzinach. Jestem przekonany, że nabyte, nie tylko podczas czteroletniej współpracy, umiejętności wykorzysta podczas pełnienia powierzonej mu funkcji. Wierzę, że będzie dobrym ministrem sprawiedliwości?

xxx

Krzysztof Kwiatkowski (ur. 1971 r.) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, senatorem VII kadencji. W latach 1997 ? 2001 r. pracował jako doradca i osobisty sekretarz Premiera Jerzego Buzka. W okresie 2002-2006 r. był wiceprezydentem Zgierza. W latach 2006 ? 2007 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Jako senator przewodniczył Komisji Ustawodawczej. Od 4 lutego 2009 r. był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.