Najnowsze informacje

NRA tłumaczy adwokata

W związku z błędną interpretacją słów adw. Kazimierza Skalimowskiego, dziekana ORA w Białymstoku, przez redaktora Kuriera Porannego i publikacją wypowiedzi, która nie oddała rzeczywistej intencji słów dziekana, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wystosował pismo do Ernesta Zienkiewicza, Dyrektora Biura Krajowego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców W liście, który publikujemy poniżej, prezes NRA wyraża ubolewanie nad zaistniałą sytuacją i obszernie prezentuje stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej w tej sprawie.:
Pan Ernest Zienkiewicz Dyrektor Biura Krajowego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Dot. POL/13/068
Szanowny Panie Dyrektorze,
W odpowiedzi na pismo Pana Dyrektora dotyczące wywiadu z adw. Kazimierzem Skalimowskim, dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, który ukazał się 8 czerwca w Kurierze Porannym chciałbym przede wszystkim podziękować za czujność i zainteresowanie.
Uprzejmie informuję, że niezwłocznie po ukazaniu się artykułu rozmawiałem z Panem Dzinekanem, który poinformował mnie, że opublikowana wypowiedź nie oddawała intencji jego słów. Co prawda dziennikarz przesłał wywiad do autoryzacji, ale Pan Mecenas, wierząc w profesjonalizm redaktora, nie przeczytawszy tekstu wyraził zgodę na publikację. Jako prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wyrażam ubolewanie nad tym faktem i przepraszam wszystkich, których niefortunne sformułowania dotknęły.
Zapewniam, że zarówno Naczelna Rada Adwokacka, jak i cała Adwokatura Polska działają zawsze w obronie praw i wolności obywatelskich, w tym także praw cudzoziemców, emigrantów, uchodźców, bądź osób ubiegających się o status uchodźcy. Naczelna Rada Adwokacka ma świadomość, że los emigranta jest wyjątkowy. Osoby te często odizolowane są od swoich rodzin, kultury i języka. W obcym państwie czują się osamotnieni i zagubieni. Dlatego też zasługują nie tylko na szczególną ochronę prawną, ale też na szacunek i zrozumienie społeczeństwa, w którym się znaleźli. Świat już dawno stał się globalną wioską i adwokaci jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego mają nie tylko dawać przykład swoją postawą, ale też szerzyć świadomość społeczną. Zasady te zapisane są już w pierwszym artykule ustawy Prawo o adwokaturze ?Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa?. Wyrazem tego są liczne sprawy, prowadzone pro bono, na rzecz mniejszości etnicznych i religijnych. Adwokatura włącza się oraz inicjuje wydarzenia podnoszące świadomość prawną w tym zakresie, dowodem tego jest chociażby rozległa działalność Komisji Praw Człowieka przy NRA. Pragnę zapewnić Pana Dyrektora, że Adwokatura nadal będzie prowadzić działania w tym kierunku.
Adwokat Andrzej Zwara Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Sprawdź także

Szansa na ustawę o biegłych

Szansa na ustawę o biegłych sądowych. Rzecznik pyta MS o szczegóły Wciąż nie ma całościowej …