Najnowsze informacje

NSA przyznał rację RPO

7 lipca br. odbyło się posiedzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozpoznania wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 20 stycznia 2014 r. (V.511.40.2014.JG), dotyczącego rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, czy sąd administracyjny orzekając w sprawie ze skargi na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowegojest zobowiązany stosować zasadę zakazu rozstrzygania na niekorzyść skarżącego, wyrażoną w art. 134 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), jeśli nie stwierdzi naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności.
Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska Rzecznika i uznał, że art. 134 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w odniesieniu do skarg na interpretacje indywidualne wywołuje rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. NSA podejmując uchwałę stwierdził, że unormowanie zawarte w art. 134 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) nie ma zastosowania w przypadku skarg na interpretacje indywidualne prawa podatkowego (sygn. akt II FPS 1/14).

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …