Finansowanie pomostowe

NSA uchylił decyzje neo-KRS


Jak podało na swoim koncie TT Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, 11 października Naczelny Sąd Administracyjny „uchylił kolejne uchwały neoKRS dotyczące przedstawienia Prezydentowi @AndrzejDuda kandydatów na stanowiska w izbie dyscyplinarnej w budynku Sądu Najwyższego. NSA respektuje wyroki TSUE! Kolejny sukces naszych kamikadze i ich pełnomocników!”

STANOWISKO SĘDZIÓW ADMINISTRACYJNYCH

My, sędziowie sądów administracyjnych jesteśmy i czujemy się sędziami polskimi i unijnymi…
Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 10 października 2021 r.

My, sędziowie sądów administracyjnych jesteśmy i czujemy się sędziami polskimi i unijnymi. Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej zadawaliśmy i będziemy zadawać pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Będziemy dokonywać wykładni prounijnej i prokonstytucyjnej. Wniosek Premiera do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 3/21, rozstrzygnięty 7 października 2021 r., był w istocie skutkiem pytań, jakie Naczelny Sąd Administracyjny, jako sąd także unijny, zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jako sędziowie ślubowaliśmy wierność Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkim zawartym w niej zasadom, a zatem również wynikającemu z art. 9 Konstytucji obowiązkowi przestrzegania wiążącego Polskę prawa międzynarodowego.

Prawo unijne jest zgodnie z art. 9 i art. 91 ust.1-3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, częścią polskiego porządku prawnego.

Zasady niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów są zarówno zasadami wynikającymi z art. 178 ust. 1 Konstytucji, ale także zasadami wynikającymi z prawa Unii Europejskiej i to tych zasad dotyczyły orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE.

Nikt i nic nie zwalnia nas od obowiązku stosowania się do tych zasad.

osssa-sedziowie.org.pl

Sprawdź także

Paryż: Atak Polski na UE

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Francuski minister: istnieje ryzyko wyjścia Polski z Unii Europejskiej Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w …