Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / NSA wstrzymał wykonanie uchwały KRS

NSA wstrzymał wykonanie uchwały KRS

Naczelny Sąd Administracyjny podjął we wtorek dwa postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej. „NSA postanowił wstrzymać wykonanie uchwały KRS z dnia 24 sierpnia 2018 r. w zaskarżonej części. Wnioskowano o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie

uchwały KRS w przedmiocie przedstawienia wniosków o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN w Izbie Karnej” – poinformował wydział informacji sądowej NSA. Z informacji NSA wynika też, że sąd w innym rozpatrywanym we wtorek postanowieniu „postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej uchwały KRS w części”. „Chodzi również o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego w Izbie Karnej” – wyjaśnił wydział informacji sądowej NSA. Jak donosi RMF FM, decyzja NSA oznacza zablokowanie powołania na stanowisko w Izbie Karnej rekomendowanego przez Radę sędziego Wojciecha Sycha( sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu – dop. KB) Jak przekazał wydział informacji NSA, we wtorek NSA oddalił też dwa wnioski o wstrzymanie wykonania uchwał KRS z rekomendacjami na stanowiska sędziów SN do Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej.
„MUSIMY SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ
Przewodniczący KRS w rozmowie z PAP pytany, czy Rada zastosuje się do orzeczenia NSA, odparł: „Musimy podporządkować się takiemu postanowieniu NSA”. Dodał, że „nie widzi problemu jeśli chodzi o zakres podmiotowy”. „Jeśli chodzi o zakres podmiotowy to problem jest niewielki, ponieważ chodziło o obsadę jednego etatu sędziowskiego” – zaznaczył Mazur. „Myślę, że NSA szybko rozpozna to odwołanie od uchwały. Wyrażam optymizm KRS-u jako strony postępowania, bo uważam, że konkurs co do tego etatu do Izby Karnej SN był przeprowadzony bardzo rzetelnie i nie było żadnych zarzutów medialnych i krytyki. Myślę, że został wskazany najlepszy kandydat i szanse powodzenia skarżących są tu minimalne” – ocenił przewodniczący Rady.
SĘDZIOWSKIE WAKATY
W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN – do obsadzenia są łącznie 44 stanowiska sędziowskie. Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła łącznie 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej SN. Na początku września przewodniczący KRS Leszek Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu wniosku prezydentowi Andrzejowi Dudzie o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. Oprócz 12 osób do Izby Dyscyplinarnej Rada wyłoniła: 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.
CO Z 65-LATKAMI w NSA
Komunikat w sprawie wejścia w życie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przejścia sędziów w stan spoczynku W związku z dużym zainteresowaniem przedstawicieli mediów sytuacją sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.) w zakresie określenia wieku przejścia sędziów w stan spoczynku
Rzecznik Prasowy NSA informuje, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2188 ze zm.) w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego. Kwestia określenia wieku przejścia sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w stan spoczynku nie została uregulowana w tej ustawie, a zatem w tym zakresie przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym mają zastosowanie także do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trzydziestu trzech sędziów tego Sądu (dziewiętnastu orzekających w NSA oraz czternastu orzekających w wojewódzkich sądach administracyjnych), w tym również Prezes NSA, złożyło oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska. Dwóch sędziów do oświadczeń nie dołączyło zaświadczenia lekarskiego. Prezydent RP pismem zawiadomił czternastu sędziów NSA (trzech orzekających w NSA oraz jedenastu orzekających w wojewódzkich sądach administracyjnych), o przejściu z dniem 4 lipca 2018 r. w stan spoczynku.
STANOWISKO SSP IUSTITIA
Szanowni Państwo, Apelujemy do czynnych przedstawicieli zawodów prawnych o zgłaszanie swoich kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Termin na zgłaszanie kandydatur upływa 28 września 2018 r. Dzisiejszy sukces sędziów, którzy zgodnie z apelem Iustiti kwestionowali prawidłowość procedury przed KRS i przyjęcie ich odwołań przez Naczelny Sąd Administracyjny, budzi nadzieję na to, że zwyciężą argumenty prawne, które przedstawialiśmy.
Pozostało 2 dni, abyśmy mogli zgłosić do Sądu Najwyższego osoby, które gwarantować będą niezależność tej instytucji jako ostoi demokracji. Dziękujemy sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego za trzymanie się zasad prawa, pomimo przeprowadzanej w sądach czystki personalnej.

Sprawdź także

Wybory kopertowe bezkarne

Prokuratura nie zamierza wszczynać śledztwa w związku z doniesieniami Najwyższej Izby Kontroli przeciwko premierowi, trzem …