Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / O bezpieczny sen skazanego

O bezpieczny sen skazanego

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje wnioski od osób pozbawionych wolności, które podnoszą problem braku zabezpieczeń górnych łóżek piętrowych, chroniących przed upadkiem. W wyniku dotychczasowej korespondencji zapewniano Rzecznika, że kwestia ta zostanie uregulowana przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia ministra
sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. W toku prac legislacyjnych kolejne projekty rozporządzenia przewidywały wprowadzenie wymogu stosowania w łóżkach piętrowych zabezpieczeń przed upadkiem. Jednak nowe rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2014 r. nie uwzględniło postulatów Rzecznika.
Zgodnie z uwagami do załącznika tego rozporządzenia, dopuszcza się piętrowanie dwóch łóżek, w którym górne powinno być zabezpieczone barierką oraz wyposażone w drabinkę, wyłączn w celach mieszkalnych przeznaczonych dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego. Regulacja ta nie dotyczy natomiast pozostałej części osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych, którzy mogą korzystać z łóżek piętrowych bez zabezpieczeń.
W ocenie Rzecznika rozwiązanie to narusza konstytucyjną zasadę równości i nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Wątpliwości budzi też umieszczanie piętrowych łóżek w oddziałach dla więźniów niebezpiecznych. Systematycznie zmniejsza się bowiem liczba osadzonych zakwalifikowanych do tej kategorii. Ponadto obowiązujące przepisy wyraźnie stanowią, że w celi mieszkalnej umieszcza się nie więcej niż trzech osadzonych niebezpiecznych, przy czym w praktyce osadzeni tej kategorii przebywają w celach pojedynczo.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi ministra sprawiedliwości o rozważenie stosownej nowelizacji omawianego rozporządzenia.

Sprawdź także

RPO żąda pełnej rehabilitacji

Kasacja RPO na rzecz skazanych w „procesie brzeskim” uwzględniona. Sąd Najwyższy uniewinnił Wincentego Witosa i …