Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / O co chodzi z oddłużaniem Polaków

O co chodzi z oddłużaniem Polaków

Prezes Okręgowej Izby Syndyków w Poznaniu zaprasza do udziału w konferencji pt „Upadłość konsumencka i prawo restrukturyzacyjne – nowe wyzwania”. Tematem konferencji będzie prezentacja nowych uregulowań prawnych i podatkowych w związku z „wchodzącym w życie” w dniu 31.12.2014 r. powszechnym oddłużeniem Polaków „upadłościąkonsumencką”oraz założeń projektu ustawy „prawo restrukturyzacyjne” – rewolucyjnego wobec dotychczasowych unormowań prawnych. W konferencji udział wezmą syndycy, sędziowie wydziałów upadłościowych Sądów w Szczecinie i Koszalinie, pracownicy banków, radcy prawni i doradcy podatkowi.
Moderatorem konferencji będzie SSR Jarosław Horobiowski – Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej. Autor uwag do projektów nowelizacji ustawy ? Prawo upadłościowe i naprawcze, opracowanych dla potrzeb Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2006-08, w tym także odnoszących się do upadłości konsumenckiej. Konferencja zaplanowana jest na dzień 17.11.2014 r. w godzinach 10 – 15 w sali 002 WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie. Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać mailem na adres ois.poznań@izbasynyków.pl lub faksem na numer 91 4694919. Odpłatność za udział w konferencji w kwocie 250,00 zł. proszę wpłacać na rachunek bankowy 95116022020000000157484414.

Sprawdź także

Pacyfikacja Kolegium SN

Do podjęcia uchwał Kolegium Sądu Najwyższego wymagana jest rzeczywista obecność co najmniej 2/3 liczby jego …