Najnowsze informacje

O kartach płatniczych SN

Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego,sędzia Michał Laskowski wyjaśnia wątpliwości dotyczacych służbowych kart płatniczych: Wobec komentarzy dotyczących faktu nieujawnienia przez Sąd Najwyższy danych dotyczących kart płatniczych pozostających w dyspozycji sędziów i innych pracowników tego sądu, uprzejmie wyjaśniam, że dotychczasowa postawa SN w tej
sprawie związana była wyłącznie z potrzebą interpretacji przepisów związanych z wyznaczeniem granic dostępu do informacji publicznej. Wobec orzeczeń, które ostatecznie wyjaśniły tę kwestię informuję, co następuje:
– w Sądzie Najwyższym jest łącznie 14 kart płatniczych, – karty te pozostają w dyspozycji Pierwszego Prezesa i Prezesów Sądu Najwyższego (5 kart), pracowników Biura Gospodarczego zajmujących się bieżącym zaopatrzeniem (2 karty), pozostałych 7 kart wydawanych jest sędziom SN i asystentom sędziów wyłącznie na czas zagranicznych podróży służbowych,
– korzystanie ze służbowych kart płatniczych uregulowane jest szczegółowo Zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z 11 lutego 2013 r.,
– Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf dysponuje jedną z kart, ale od początku kadencji nigdy jej nie użyła, – w 2016 r. z kart pozostających do dyspozycji Prezesów i sędziów SN nie poczyniono żadnych wydatków (karty przeznaczone są do użycia w sytuacjach awaryjnych), w roku 2015 r. wydatki z tych kart wyniosły łącznie 853 zł.,
– w 2016 r. z dwóch kart pozostających w dyspozycji Biura Gospodarczego dokonano zakupów na łączną kwotę ok. 77 000 zł., są to zakupy związane z bieżącymi potrzebami, które są szczegółowo ewidencjonowane.
SSN Michał Laskowski

Sprawdź także

Sprawki Miśki Adwokatki

1 czerwca rusza II edycja akcji edukacyjnej „Bajeczni Adwokaci”. Do przedszkoli i szkół ruszą adwokatki …