Finansowanie pomostowe

O Osiatyńskim w USA

Na Uniwersytecie Connecticut odbywa się dwudniowa konferencja poświęcona Wiktorowi Osiatyńskiemu, zorganizowana przez tamtejszy Instytut Praw Człowieka, z którym prof. Osiatyński był przez wiele lat blisko związany. Przemówienie wygłosił m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Zachęcamy do przeczytania jego relacji. Na konferencji wspominano m.in. o inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego w czasie kryzysu praworządności w Polsce – w tym o Archiwum Osiatyńskiego oraz anglojęzycznym portalu Rule of Law in Poland. Czujemy się dumni i zmotywowani do dalszej pracy.
„Jestem pewna, że Wiktor Osiatyński nie opuściłby ani jednego protestu dotyczącego niezależności sądów. Jestem pewna, że wspierałby sędziów, którzy mają postępowania dyscyplinarne. Jestem pewna, że oczekiwałby od nas, abyśmy kontynuowali naszą pracę.” – Małgorzata Szuleka z HFPC na konferencji poświęconej prof. Wiktorowi Osiatyńskiemu. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Praw Człowieka Uniwersytetu w Connecticut, z którym Prof. Osiatyński był przez wiele lat blisko związany. Konferencja rozpoczęła się od wzruszającego przemówienia Natalia Osiatynska. Jak do tej pory odbyły się panele dotyczące znaczenia solidarności dla koncepcji praw człowieka (w którym uczestniczyłem) oraz rozwoju konstytucyjnej i międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Wysłuchaliśmy także wystąpienia legendarnego Aryeh Neiera (przez wiele lat szefa ACLU, HRW oraz OSI). Jest zdania, że możliwe jest odwrócenie trendu podważania praw człowieka. Może się to stać dzięki (1) znaczeniu globalnej opinii publicznej, (2) ze względu na nowe technologie trudności w ukrywaniu masowych naruszeń praw człowieka, (3) strategicznych postępowaniach sądowych oraz (4) mechanizmom odpowiedzialności międzynarodowej za naruszenia praw człowieka.

Teraz trwa panel poświęcony sprawiedliwości czasu rozliczeń. Jutro – panele o ochronie praw socjalnych, o innowacjach metodologicznych oraz o znaczeniu nowych form mobilizacji społecznej.

Sprawdź także

PE: Aborcja to prawo kobiet

W czwartek Parlament Europejski przegłosował przyjęcie rezolucji dotyczącej aborcji w Polsce. W dokumencie znajduje się …