Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Obchody rocznicy Służby Więziennej

Obchody rocznicy Służby Więziennej

– Zadaniem nowoczesnego, demokratycznego państwa jest z jednej strony zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa w duchu poszanowania porządku prawnego i ochrona przed sprawcami przestępstw, z drugiej zaś strony egzekwowanie odpowiedzialności karnej i wykonywanie kar i środków karnych w poszanowaniu zasad praworządności i humanizmu, równości wobec prawa i sprawiedliwości ? powiedział dzisiaj Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki w trakcie obchodów Święta Służby Więziennej.
W uroczystościach wziął również udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, który odczytał list w imieniu Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. – Pamiętając o tej niełatwej przeszłości i doceniając dorobek poprzedników, nie można jednocześnie zapominać o zadaniach, które dzisiaj stoją przed Służbą Więzienną. Wasza działalność wymaga najwyższego profesjonalizmu, niezłomnego charakteru i prawdziwego hartu ducha. Dlatego też dzisiaj, w tym wyjątkowym dniu Jubileuszu, przyjmijcie proszę wyrazy wdzięczności i głębokiego uznania za wzorową postawę i poświęcenie dla dobra społeczeństwa ? czytał wiceminister Stanisław Chmielewski w liście od Premiera Donalda Tuska. Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki w trakcie obchodów odczytał, w imieniu Marszałka Sejmu RP ? Ewy Kopacz list skierowany do wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej. – Pragnę wyrazić uznanie dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy ofiarnie i z zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki. Przystosowanie do życia społecznego tych, którzy weszli w konflikt z prawem to zadanie trudne i wymagające szczególnych predyspozycji, oddania i poświęcenia ? odczytał Minister Marek Biernacki. Tegoroczne obchody, to czas szczególny, gdyż w 2014 r. Służba Więzienna obchodzić będzie swoje 95-lecie. Za moment jej powołania przyjęto podpisanie w dniach 7 i 8 lutego 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretów organizujących polskie więziennictwo. W Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego, Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki wręczył odznaczenia państwowe i resortowe funkcjonariuszom oraz pracownikom więziennictwa. Wręczył również akty nadania wyższych stopni służbowych. Uroczystości z okazji święta Służby Więziennej odbywają się w dniach 7 -9 lutego 2014 r. Dzisiejsze obchody odbyły się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy Al. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. W dniu 9 lutego 2014 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, po raz pierwszy w historii, przewidziana jest uroczysta zmiana warty przez funkcjonariuszy Służby Więziennej przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Organizatorami święta są Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Źródło:Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …