Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Obowiazek rejestracji bloga

Obowiazek rejestracji bloga

Sąd Rejonowy w Szamotułach uznał właściciela domeny ?wikiduszniki.pl? winnym niedopełnienia obowiązku rejestracji swojej strony jako dziennika. Sąd odstąpił jednak od wymierzenia kary. HFPC obserwowała ten proces. Sprawa dotyczyła problemu braku wyraźnych kryteriów pozwalających na określenie, które strony internetowe podlegają
obowiązkowi rejestracji zgodnie z przepisami prawa prasowego. Autorzy serwisu ?wikiduszniki.pl? określają go jako blog. Status prawny blogów w świetle obowiązujących regulacji prawa prasowego, ze względu na ich niedostosowanie do rzeczywistości internetowej, jest wciąż kwestią sporną w doktrynie i orzecznictwie. Takie wątpliwości pojawiły się także w odniesieniu do strony ?wikiduszniki.pl?, w związku z czym R., właściciel domeny, otrzymał wniosek o ukaranie za wydawanie dziennika bez wymaganej rejestracji. Na portalu prowadzonym przez grupę znajomych, którzy w większości publikują anonimowo, pojawiają się notki dotyczące lokalnych problemów gminy Duszniki, w tym krytyczne uwagi pod adresem władz samorządowych. Większość z nich ma charakter bardzo subiektywny, a ich autorzy nie otrzymują za ich przygotowywanie żadnego wynagrodzenia. Uznając R. za winnego, sąd doszedł do wniosku, że portal ?wikiduszniki.pl? spełnia kryteria dziennika określone w prawie prasowym. Sąd powołał się na niekorzystną dla właściciela domeny opinię biegłego, który wskazał szereg elementów, pozwalających jego zdaniem stwierdzić, że portal podlega obowiązku rejestracyjnemu. Są to m.in.: duża liczba wejść na stronę, duża częstotliwość umieszczania wpisów na stronie oraz różnorodność ich formy i treści. Orzeczenie dotyka także problemu prawa do anonimowej wypowiedzi w sieci. Uznanie, że portal podlega obowiązkowi rejestracji, oznacza konieczność ujawnienia się przynajmniej jego wydawcy i redaktora naczelnego, którzy powinni podać swoje dane w rejestrze dzienników i czasopism oraz w tzw. stopce prasowej na stronie. Wyrok nie jest prawomocny, a właściciel portalu zapowiada złożenie apelacji. HFPC będzie nadal obserwowała postępowanie.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …