OBWE a praworządność

Minister Adam Bodnar spotkał się Dyrektorem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Matteo Mecaccim

26 lutego 2024 roku Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wraz z wiceministrem Krzysztofem Śmiszkiem spotkali się z Dyrektorem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Matteo Mecaccim. Głównym tematem spotkania była możliwości współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z Biurem ODIHR oraz wsparcie tej instytucji w procesie przywracania praworządności w Polsce.

Spotkanie Adama Bodnara z Matteo Mecaccim

Minister Bodnar poinformował Matteo Mecacciego, że w sprawach dotyczących praworządności prowadzone na jego polecenie prace legislacyjne zmierzają do wykonania wyroków Trybunału, natomiast w sprawach, które znajdują się w toku, Ministerstwo Sprawiedliwości dokonuje przeglądu i rewizji stanowisk. Resort podjął również szereg działań w innych sprawach, które wiążą się z szeroko rozumianą ochroną praw człowieka – między innymi w zakresie skarg osób należących do środowiska LGBT+ oraz spraw dotyczących uchodźców i kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE wyraził uznanie dla podjętych kroków. Mateo Mecacci zapewnił o wsparciu Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w dalszych działaniach polskiego rządu, których celem będzie pełne poszanowanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Tematem rozmów był także raport OBWE dotyczący przebiegu wyborów parlamentarnych w 2023 roku w Polsce, kwestie dotyczące systemu penitencjarnego, mechanizmy odpowiedzialności za zbrodnie wojenne w kontekście wojny w Ukrainie, a także możliwość wsparcia kształcenia polskich sędziów i prokuratorów w zakresie międzynarodowych standardów przez ekspertów ODIHR. 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …