Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Obywatele mają prawo tworzyć prawo

Obywatele mają prawo tworzyć prawo

Prawo powinno być budowane razem z obywatelami a nie obok nich ? do takiego wniosku doszli uczestnicy konferencji w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Celem spotkania było poddanie ocenie aktualnie obowiązujących procedur konsultacji publicznych oraz zaproponowanie kierunku niezbędnych a pożądanych w demokracji zmian. Debata odbyła się w ramach projektu ?Zarządzanie zmianą w otoczeniu formalno-prawnym przedsiębiorstw?, realizowanego przez Business Centre Club we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką, która jest partnerem merytorycznym projektu.
Konferencję otworzyli Marek Goliszewski, prezes BCC oraz adw. Andrzej Zwara, prezes NRA. Obaj podkreślili znaczenie wypracowania dobrego modelu konsultacji środowiskowych dla jakości prawa. Adw. Andrzej Zwara zaznaczył, że obranie odpowiedniego kierunku dyskusyjnego pomiędzy ekspertami a legislatorami będzie miało znaczenie zapobiegawcze w ponoszeniu ewentualnych negatywnych konsekwencji stosowania nie do końca przemyślanych przez ustawodawców przepisów prawa.
– Istnieje groźba minimalizacji konsultacji społecznych ? powiedział w swoim wystąpieniu prof. Krzysztof Jasiecki. Minister Maciej Berek podzielił to zdanie. ? Konsultacje publiczne ze strony resortów nie są satysfakcjonujące, ale w Rządowym Centrum Legislacji dążymy do nadania procesowi tworzenia prawa transparentności ? oznajmił. Minister wymienił kilka narzędzi, takich jak dialog bezpośredni i online, które powinny być stosowane w prowadzeniu dyskusji z różnymi partnerami społecznymi. Zaznaczył jednak konieczność określenia granicy, gdzie kończy się konsultacja a zaczyna pełna odpowiedzialność administracji publicznej za podejmowane decyzje.
Zygmunt Mierzejewski, w imieniu Forum Związków Zawodowych, podkreślał, że przy opracowywaniu modelu dialogu społecznego ważne jest regulowanie strategii przekazu informacji. Zauważył, że nadal niekonsultowane są propozycje legislacyjne posłów i inicjatywy społeczne. Zdaniem Witolda Michałka, który reprezentował gospodarzy debaty, tolerowanie wadliwego sposobu tworzenia prawa w Polsce ma negatywny wpływ na jego późniejsze stosowanie. Dr Adam Bodnar zwrócił natomiast szczególną uwagę na etap wejścia ustawy w życie. ? W Polsce brakuje refleksji postlegislacyjnych ? powiedział.
Więcej informacji na temat debaty pt. ?Konsultacje publiczne a jakość prawna? oraz projektu ?Zarządzanie zmianą w otoczeniu formalno-prawnym przedsiębiorstw? dostępnych jest na stronie www.bcc.org.pl/ks

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …