Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Ocena egzaminu komorniczego

Ocena egzaminu komorniczego

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości: W dniach 8 i 9 marca 2018 r. przeprowadzony został egzamin komorniczy. Egzamin przeprowadziło 7 komisji egzaminacyjnychz siedzibą w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Każdego dnia egzamin trwał 6 godzin, podczas których zdający opracowywali po jednym zadaniu pisemnym,dotyczącym czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. Zadanie na pierwszy dzień egzaminu dotyczyło egzekucji świadczeń pieniężnych, które komornik częściowo wyegzekwował, a w części dłużnik spłacił osobiście.
W drugim dniu egzaminu zdający opracowywali zadanie dotyczące egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. Frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka.
Według nieoficjalnych danych, uzyskanych z poszczególnych komisji, do egzaminu przystąpiło 369 zdających, a zatem 98% spośród 378 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu. Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał. Zdający mieli możliwość opracowywania zadań egzaminacyjnych, według własnego wyboru, pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. 260 zdających (70%) wybrało opracowywanie zadań przy użyciu komputerów.
Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadania egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności, do każdej komisji dostarczono też nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu. W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji, zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne.
W czasie trwania egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości telefoniczny dyżur pełnili informatycy, celem rozwiązywania na bieżąco ewentualnych problemów związanych z działaniem aplikacji. Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych zawierających systemy informacji prawnych. Ogłoszenie wyników egzaminu przez komisje egzaminacyjne spodziewane jest w I połowie kwietnia.
Biuro Prasowe MS

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …