Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Ochrona praw nabywcy

Ochrona praw nabywcy

Przyszli lokatorzy mogą przestać się bać, że w przypadku upadku firmy deweloperskiej, przepadną ich oszczędności życia, które powierzyli deweloperowi. Sejm przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwaną ustawą deweloperską. Za było 376 posłów, przeciw – 2, od głosu wstrzymało się 3 posłów. Ustawa, którą przedłożyli w parlamencie posłowie Platformy Obywatelskiej, wprowadza m.in. zabezpieczenie zaliczek uiszczanych deweloperom przez nabywców mieszkań poprzez wprowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego lub otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Ma temu towarzyszyć umowa ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa.
Nowy akt prawny określa też zasady dotyczące postępowania upadłościowego wobec dewelopera. Projekt zakłada wprowadzenie nadzoru nad pieniędzmi powierzonymi deweloperom przez klientów oraz proponuje uregulowanie treści umowy deweloperskiej, określając prawa i obowiązki stron. Chodzi o to, żeby klienci, którzy kupują mieszkanie jeszcze niewybudowane, nie stracili pieniędzy w przypadku bankructwa dewelopera. Ustawa nakłada także na dewelopera obowiązek stosowania dwóch rodzajów zabezpieczeń: rachunek powierniczy musi być dodatkowo wsparty albo gwarancją bankową, albo polisą ubezpieczeniową dla nabywcy.
Inne proponowane rozwiązanie – to gwarancja zwrotu zaliczek w przypadku braku przeniesienia własności lokalu oraz wprowadzenie Prospektu Informacyjnego Dewelopera, zapewniającego czytelną informację o inwestycji.
W sytuacji, gdy deweloper ogłosi upadłość, priorytetem ma być ukończenie inwestycji i oddanie mieszkań nabywcom. Obowiązkiem stanie się zawieranie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.
Z projektu ustawy zniknął jedynie artykuł 35, który dotyczył ewentualnych roszczeń dewelopera wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Po analizie MSZ okazało się, że artykuł 35 projektu ustawy jest niezgodny z prawem europejskim, dlatego został w całości wykreślony z projektu ustawy.
Źródło: PAP

Sprawdź także

Polska bezprawiem stoi

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i …