Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Ochrona świadka przed zastraszaniem

Ochrona świadka przed zastraszaniem

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka to kolejny akt prawny uchwalony podczas obrad plenarnych Sejmu. Nowe przepisy kompleksowo regulują zasady ochrony pokrzywdzonych i świadków przed zastraszeniem i odwetem w trakcie i po zakończeniu postępowania karnego i karnoskarbowego. Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisówunijnych. Zgodnie z ustawą, decyzję o zapewnieniu pomocy i ochrony będzie podejmować komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, której ma być ona udzielona. Decyzja będzie podejmowana na wniosek osoby zainteresowanej, sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Podstawowym rozwiązaniem będzie ochrona świadka lub pokrzywdzonego na czas procesu, obejmująca np. asystę funkcjonariuszy Policji podczas czynności procesowych. W przypadku wysokiego, realnego stopnia zagrożenia życia lub zdrowia ochrona osobista świadka lub pokrzywdzonego będzie polegać m.in. na stałej lub czasowej asyście policjantów, czasowej obserwacji osoby lub miejsca jej przebywania. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy inne środki ochrony będą niewystarczające, zmieniane będzie miejsce pobytu osoby chronionej. Osoba objęta tą formą ochrony będzie mogła otrzymywać comiesięczną pomoc finansową (na potrzeby mieszkaniowe, życiowe i na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych).
Przy komendach wojewódzkich Policji będą funkcjonować koordynatorzy ds. zapewnienia bezpieczeństwa osób występujących w procesie karnym. Do ich zadań będzie należało m.in.: zapewnienie współpracy jednostek Policji w udzielaniu i zapewnianiu pomocy i ochrony. Nad ustawą będzie teraz pracować Senat.
X X X
Kolejną decyzją podjętą przez Sejm było przyjęcie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Nowe przepisy zwalniają kandydatów na wychowawców i kierowników kolonii, obozów lub innych form wypoczynku dzieci i młodzieży, którzy będą pracować jako wolontariusze, z opłat za uzyskanie z Krajowego Rejestru Karnego informacji o niekaralności. Osoby te muszą przedstawiać taką informację organizatorowi wypoczynku. Obecnie koszt jej wydania wynosi 50 zł. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Sprawdź także

Hołd generałów dla RPO

Dr hab. Adam Bodnar został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. …